Fælles ansvar at anmelde rotter

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Man har pligt til at anmelde det til kommunen, hvis man ser rotter – uanset hvor det er.

Til gengæld er det kommunens pligt at bekæmpe rotterne. Og da det allerede er betalt over ejendomsskatten, vil man ikke få en regning for bekæmpelsen.

Holder til hvor der er affald

Rotter kan godt lide vores grønne områder og banestrækninger, så man ser ofte rotter disse steder, men det er sjældent, de bliver anmeldt til kommunen.

Rotterne opholder sig disse steder, fordi der er gode muligheder for at bygge rede, og fordi vi smider meget spiseligt affald fra os.

Eksempelvis er et æbleskrog et festmåltid for en rotte.

Se efter disse tegn på rotter:

Huller ved kloakdæksler – rotten er god til at komme ud af kloakken, og derfor ser vi ofte huller ved kloakken, hvor rotten har gravet sig ud

Pludseligt sunkne fliser og chaussesten. Det kan være tegn på underminering, som kan skyldes rottens gange under jorden.

Huller i skråninger og græsplæner uden jordfane. Rotten vedligeholder sine huller og fjerner nedfaldne blade og andet affald, der ligger i vejen for rotten.

Gnavmærker i træværk. Rotten gnaver hele tiden og forsøger gerne at komme ind i boligen. Derfor kan man opleve at se gnavemærker i for eksempel dørkarme.

Fedtstribe; rotten udskiller et sekret, der afsættes, hvor den løber. Med tiden vil der komme en brun stribe, hvor rotten har været forbi mange gange.

Ekskrementer; rottens ekskrementer er sorte, aflange og cirka 1,5 cm store.

En ram, vammelsød lugt indendørs. Hvor rotten bor, vil der begynde at lugte kraftigt.

Husk, at det er ingen skam, at have rotter. Det er kun en skam ikke, at gøre noget ved det.

Man kan anmelde rotter på borger.dk eller på kommunens hjemmeside.

Frederikssund Kommune

Share.

About Author

Avatar photo