Et realistisk billede

Et realistisk billede

Af Rasmus Petersen (Ø)

Susanne Bettina Jørgensen (A)

Anna Poulsen (SF)

Der er ikke nogen i udvalget for børn, familie og forebyggelse, der har stemt for at forlænge sagsbehandlingstiden i sager om tabt arbejdsfortjeneste.

Et flertal af udvalgsmedlemmerne har ønsket at give borgerne et realistisk billede af hvor lang tid, der kan gå inden der ligger en afgørelse.

Med andre ord ønsker vi at afstemme retningslinjerne og dermed borgernes forventninger med virkeligheden.

Vi håber at færre borgere fremover skal opleve en frustrerende overskridelse af de tidsfrister, som de bliver stillet i udsigt.

Kunne vi ønske os at ventetiden generelt var kortere?

Ja. Ingen i udvalget er i tvivl om hvilken belastning det kan være for en familie at stå med en uafklaret sag om tabt arbejdsfortjeneste samtidig med, at man måske har et barn i svær mistrivsel.

Vi har naturligvis spurgt forvaltningen om hvad der skal til for, at vi kan bringe ventetiderne ned. Det nedslående svar er, at hvis man her og nu skal gøre noget ved sagsbehandlingstiderne på tabt arbejdsfortjeneste, så må vi forvente længere ventetid på de børnefaglige undersøgelser.

Der er ikke i det budget for 2024, som alle byrådsmedlemmer bakkede op om, afsat midler til, at området kan opnormeres.

Selv hvis vi fik flere medarbejdere, ville det ikke løse den udfordring, der handler om, at der er ventetid på oplysninger, der hentes fra 3. part, fx lægeerklæringer. Det er ikke noget vi som kommune har indflydelse på.

At stemme imod en forlængelse af sagsbehandlingsfristen, er at stikke borgerne blår i øjnene, hvis man ikke samtidig kan anvise hvordan sagerne fremadrettet i højere grad skulle kunne holdes indenfor 12 ugers fristen.

Det afhjælper ikke just på rekrutteringsudfordringen på myndighedsområdet, hvis vi som politikere blindt fremturer med frister, som i praksis ikke kan overholdes

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »