Eskilsø får renoveret stier og mole

Eskilsø får renoveret stier og mole
Bovin Søentreprise er i gang med renoveringen af molen på Eskilsø. Foto: Sam Christensen

Nye faciliteter skal beskytte øens fugleliv og give muligheder for oplevelser.

SKIBBY: Eskilsø er med sine 1,4 kvadratkilometer Roskilde Fjords største ø. Langs øens kyst ligger store sten fra istiden, og på de mange strandenge går græssende kreaturer om sommeren. 

I den nordlige ende af Eskilsø finder man en ruin af et kanikke-kloster fra 1100-tallet. Og sidst, men ikke mindst, har øen et særdeles rigt fugleliv.

Med en omfattende istandsættelse af øens mole og stier ønsker Nationalpark Skjoldungernes Land og Struckmannfonden at styrke den infrastruktur, som fører gæster rundt på øen på en hensigtsmæssig måde. 

Initiativet skal sikre, at fuglene får fred, selvom øen bliver besøgt.

Stier
Efter ønske fra Struckmannfonden, der ejer Eskilsø, har Nationalpark Skjoldungernes Land fået istandsat cirka tre kilometer stier, der fører gæster rundt på øen. De gamle pæle, der markerede stierne, var ved at rådne væk, og de er nu udskiftet, sådan at det igen er let at finde vej til de mange dejlige steder på øen.

Ved at føre gæster udenom fuglenes vigtigste områder, er stierne med til at beskytte de tusindvis af fugle, der hvert år raster eller yngler på og omkring Eskilsø.

Allerede i 1985 blev der lavet en fredning af Eskilsø, der bestemmer, hvor besøgende må færdes. Og i den forbindelse er stierne vigtige, så alle bliver ledt den rigtige vej.

Molen
Et andet vigtigt trafikknudepunkt på Eskilsø er den lille havnemole, man finder på øens vestside. 

Molen er det eneste sted, hvor der er lovlig adgang til øen. Samtidig er det fra molen, at stierne fører gæster videre rundt på øen. 

Store dele af den gamle mole var ved at rådne væk. Struckmannfonden og Nationalpark Skjoldungernes Land er derfor gået sammen om at finansiere en omfattende istandsættelse af molen, som netop nu udføres af Bovin Søentreprise.

Velkommen til øen
Ud over den omfattende istandsættelse af stier og mole er der i samme projekt kommet to nye og seks nyistandsatte borde-bænkesæt ved klosterruinen og tæt ved molen.

Og ved molen vil der også blive opsat et skilt, der byder gæster velkommen til øen med små fortællinger om områdets særlige fugleliv, stisystem, klosterruin og landskab – samt hvordan man tager hensyn til fuglene og livet på øen. Derudover vil man ved molen kunne finde foldere om Eskilsø til at tage med videre.

Hvis man vil besøge Eskilsø, kan man mod betaling aftale en overfart med øens beboere. 

Læs mere på www.eskilsø1.dk. 

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »