Enkelte lastbiler må gerne

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Med opførelsen af Kronprinsesse Marys Bro blev det forbudt for lastbiler over 3,5 tons at passere Kronprins Frederiks Bro. For nylig fortalte Frederikssund Kommune i en nyhed, at skraldebilerne i Frederikssund Kommune dog fortsat kunne benytte Kronprins Frederiks Bro på baggrund af en dispensation givet af Nordsjællands Politi.

Men Nordsjællands Politi har trukket dispensationen tilbage. 

Det skyldes, at det af anlægsloven for Kronprinsesse Marys Bro fremgår, at der ikke gælder nogen dispensationsmuligheder fra forbuddet.

Stadig muligt for enkelte lastbiler
Der er dog i anlægsloven nævnt enkelte undtagelser for forbuddet mod lastbiltrafik på Kronprins Frederiks Bro. 

I bemærkningerne til anlægslovens § 2, stk. 1 står der, at:

”Undtaget fra forbuddet er lastbiler og lastvognstog, der for Frederikssund Kommune varetager og udfører vejbestyrelsesopgaver i relation til det omkringliggende vejnet”. 

”Dette vil også omfatte lastbiler og lastvognstog fra private entreprenører, der udfører vejbestyrelsesopgaver for kommunen. Det er en forudsætning for undtagelse … at de tydeligt kan identificeres som tilhørende Frederikssund Kommunes vejvæsen eller kan dokumentere at udføre arbejde for Frederikssund Kommunes vejvæsen.”

Det betyder i praksis, at lastbiler, der udfører mindre asfaltarbejder, snerydning, saltning mv. på vejnettet på eller umiddelbart op til broen, må køre over den.

Forbuddet omhandler alene lastbiler og lastvognstog. Det betyder, at det fortsat vil være tilladt for eksempelvis busser og landbrugsmaskiner at passere Kronprins Frederiks Bro.

Deltag i debatten
Share.

About Author