En snak om færger og kultur

En snak om færger og kultur
Foto: Steen Westh

HORNSHERRED: Byrådsmedlem Kenneth Jensen og Mogens Nørgaard Olesen fra foreningen Dansk Færgekultur har taget initiativ til et arrangement den 10. juni klokken 10, hvor alle interesserede er velkomne til at møde op ved færgelejet i Kulhuse eller i Sølager for at diskutere forskellige mulige løsninger for fremtidig sejlads på ruten mellem Kulhuse i Hornsherred og Sølager på Halsnæs.

– Vi sejler nogle ture frem og tilbage mellem Kulhuse og Sølager og taler lidt med skipper, fortæller de to herrer.

Ruten besejles af færgen ”Columbus”, der oprindelig var en norsk færge fra 1947, men siden 1961 har denne lille færge sejlet mellem Kulhuse og Sølager, dog kun om sommeren, fra 1. april til 30. september.

Overfarten varer kun cirka 8 til 10 minutter, men den kan vare længere, hvis vejret er blæsende.

– Der er plads til nogle få biler på vogndækket, og for turisterne og cyklisterne er ruten af stor værdi, fordi den forbinder de rekreative områder på begge sider af Roskilde Fjord.

– Man kan derfor med god ret sige, at ruten har både trafikal og kulturel betydning, og den ville såmænd også fungere udmærket som helårsrute, så Hornsherred og Halsnæs var trafikalt bundet sammen. Hvilket kunne have betydning for det lokale erhvervsliv, fortsætter Kenneth Jensen og Mogens Nørgaard Olesen.

Økonomien

– Men der er selvfølgelig udgifter forbundet med at opretholde ruten, og færgen er for gammel, og den er ikke klimavenlig i vore dages strenge betydning.

– Men staten, som ellers yder støtte også til ”grøn omstilling” af færgeoverfarterne, har ikke villet støtte anskaffelsen af en ny klimavenlig og mere sødygtig færge til Kulhuse-Sølager ruten, fortæller de.

– Den afvisende holdning er overraskende og meget uforståelig, og findes der ikke en passende og relativt hurtig løsning på problemet, så må man imødese, at ruten lukkes.

– Det ville selvfølgelig ikke være en stor kulturel og trafikal omvæltning, som da Storebæltsoverfarten lukkede for 25 år siden.

– Men det ville alligevel være et stort kulturelt, trafikalt og rekreativt tab både for lokalområdet og for hele det vidtstrakte område i Odsherred og Nordsjælland, der grænser op til Isefjord og Roskilde Fjord, påpeger de to initiativtagere.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »