Det giver mening at arbejde i Café Danner

Det giver mening at arbejde i Café Danner

Café Danner er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med voksne med funktionsnedsættelse. Vi har besægt cafeen for at høre nærmere om, hvad grundlaget er.

Af Palle Bruselius

 

JÆGERSPRIS: Bettina Herskind er team-koordinator og tager sig af medarbejder, visitation, dokumentation og lignende opgaver. Ud over Bettina er der tre faste ansatte.
Annette Ørbæk, kontor og cafémedarbejder, Jorid Sørensen, kok og Lone Olsen, café og køkkenmedarbejder.
Hertil kommer de medarbejdere, det handler om, nemlig voksne med funktionsnedsættelse.
Café Danner har eksisteret omkring 16 år, men under forskellig ledelse.
Cafeen har således i 12 år hørt under jobcenteret. Jobcenteret stoppede samarbejdet, og cafeens fremtid var helt oppe i byrådet og vende.
– Vi fik meget stor lokal opbakning, siger Bettina.
Cafeen hører administrativt nu under Højagergaard. De medarbejdere, der skal i et forløb hos Café Danner, kommer fra Højagergaard, der står for visitationen af disse.
– Vi har p.t. seks fastansatte medarbejdere og tre i praktik, men vi skal efterhånden op på 10-12 medarbejdere,  fortæller Bettina.
Medarbejderne består af  folk i STU-praktik, der kommer fra Højagergaard.
Der er også stadig et samarbejde med jobcenteret vedrørende afklaringsforløb. De bliver inddraget i driften på forskellige arbejdsområder. John er for eksempel i cafeen, en hjælper på kontoret og flere (blandt andet Susanne og ”Mulle” – se forsidebilledet – er i køkkenet.
De har alle egne faste opgaver. Dog er der også plads til afvigelser.
Arbejdet betyder meget for medarbejderne.
– Det giver mening for medarbejderne. De kan mærker, at de kan bruges til noget. De har et fællesskab og noget at stå op til. De sætter en ære i deres arbejde.”Det er mit arbejde”, er holdningen.
– Det er en helt ny borgergruppe for os at arbejde med. Dem, vi havde før, var borgere der ikke var udviklingshæmmede, men folk med arbejdsskader, psykiske problemer – folk der  ikke havde været på arbejdsmarkedet meget længe.
– Med det nye gruppe af ansatte er det helt andre problemer. Vi har skullet bruge en masse benarbejde og energi. Derfor har vi heller ikke haft nogen særarrangementer lige nu, men det kommer formentlig senere, forklarer Bettina.
– Vi har efterhånden gjort os vores erfaringer og justerer ind efter det.
I sommerhalvåret, hvor der er ekstra travlt, har man også unge mennesker ansat som afløsere i weekenden.
Bettina har været ansat i seks år, og hører tit fra tidligere medarbejdere.
– Det er rart at høre, hvordan det videre er gået dem . Vi får mange positive tilbagemeldinger, fortæller Bettina.

Åbningstider
Åbningstiderne i vinteråret ligger på tirsdag til fredag hver uge.
Fra søndag i påske holder cafeen også åbent i weekenden. Weekenderne bliver altid travle, og skolernes  sommerferie bliver der ekstra travlt, når sommerhusområderne fyldes op. I sommerperioden har cafeen også udendørs servering.
– Sommerperioden er mere uberegnelig, siger Bettina.
Ud over den daglige drift er der også andre aktiviteter i cafeen.
I år deltager Café Danner således i Middelaldermarkedet den 10. juni. Det er et er kirkerne, der står bag projekt. Cafeen skal naturligvis gøre det, den er bedst til, nemlig at lave mad – denne gang middelaldermad.

Maden og gæsterne
Menukortet er ikke stort, men maden skal være i orden.
– Vi laver helst det hele fra bunden, og vi bruger økologiske råvarer. Vi følger sæsonen med hensyn til madvarerne. Vi har det økologiske sølvmærke, fortæller Bettina.
Cafeen har altid en fiske- og en kødret, og som regel også suppe og sandwiches. Store dele af året kan man også bestille en frokosttallerken.
Café Danner lejer sig ind på Jægerspris Slot. Det betyder, at cafeen skal følge slottets åbningstider. Der er derfor især travlt i sommerperioden på grund af de mange  turister.
Publikum er forskelligt vinter og sommer Der er meget levende om sommeren, mens vinteren er ret stille.
– Udenfor sæsonen har vi mange besøg af de lokale borgere, og vi har også konferencer. Vi har et godt konferencelokale med av-udstyr, så det er muligt at afholde konferencer og møder her.
– Der kan være omkring 30-32 deltagere i lokalet. Foruden dette har vi også ”Mosters stue”, som er en del mindre, men som passer godt til møder med ikke så mange deltagere, forklarer Bettina.
Konferencer, møder og lignende passer godt til stedet, og det passer også godt personalet af voksne funktionshæmmede.
– Det er gode opgaver for dem. Det er klart defineret, hvornår der sker hvad. Det er vigtigt for vores ansatte, siger Bettina.
Områdets gode omgivelser inviterer også til gåture. Det er der mange, der benytter sig af.

Andre artikler fra denne uge