Det ekstra (og overflødige) udvalg

0

Af Ole Peltola
Muslingevej 7, Jægerspris
Fjordlandslisten

Ved konstitueringen af byrådet efter kommunevalget i 2017 blev der fordelt 56 lønnede poster til de 23 byrådsmedlemmer, hvilket svarede til næsten 2,5 post pr. byrådsmedlem.

Men det var ikke nok. For byrådet tog en speciel beslutning og nedsatte et ekstra udvalg: “Udvalget for By og Land” med en formandspost og 4 menige poster – et såkaldt §17 stk. 4 udvalg.

Udvalgets nuværende medlemmer er: Hans Andersen (formand) og Jørgen Bech (V),  Poul Erik Skov Christensen og Lars Jepsen (A) og Lars Thelander Bostrøm( O).

Vi har spurgt til, hvad dette udvalg har kostet kommunen, men har ikke fået svar. Men er udvalget blevet aflønnet, som de faste udvalg, så har dette ekstra udvalg i honorarer alene kostet ca. 1,3 mio kr. over den 4 årige byrådsperiode. Dertil kommer så alt det løse med bl.a. en inspirationstur til Silkeborgsøerne i sommeren 2020.

Kommunen beskriver, at “Udvalget for By og Land” har skullet tage sig af 8 forskellige opgaver, men ser man på dagsordenen gennem de sidste 2-3 år, så har de koncentreret sig om et enkelt punkt.

De 8 punkter kunne sagtens være varetaget af enten “Vækstudvalget” eller “Plan- og Miljøudvalget”, men “Udvalget for By og Land” har fået gjort sagen om bosætningsstrategien til deres hovedopgave under navnet “Bosætningsstrategi 2050”.

“Bosætningsstrategi 2050” blev d. 25/2 21 sendt i høring frem til d. 8/4 21. 

Fjordlandslisten har udsat høringsmaterialet for en grundig gennemgang, og vores anbefaling er, at man bør trække “Bosætningsstrategi 2050” tilbage.

Fjordlandslisten ønsker bestemt udvikling i kommunen – også i Vinge – men tingene skal være grundigt undersøgt og underbygget, så kommunen kan planlægge videre på sikkert grundlag, og “Bosætningsstrategi 2050” er desværre ikke på et niveau, som man kan bygge kommunens udviklingsplaner på.

På den baggrund er pengene givet rigtig dårligt ud til aflønning af “Udvalget for By og Land”.

Alle udvalg under byrådet skal netop nu evaluere deres arbejde gennem byrådsperioden – også det ekstra (og overflødige) udvalg: “Udvalget for By og Land”.

At nedsætte et ekstra (og overflødigt) udvalg ligner en skjult lønforhøjelse til nogle medlemmer af byrådet, især når udvalget ikke løser sine opgaver med kvalitet – heller ikke den ene, de har kastet sig over. 

Havde et konsulentfirma lavet udvalgets arbejde, havde Fjordlandslisten anbefalet, at kommunen havde krævet pengene tilbage.

Ikke flere skjulte lønforhøjelser camoufleret som overflødige udvalg – tak.

Deltag i debatten
Share.

About Author