Det blev både nej og ja

0

Det blev både til nej og ja Fritids- og kulturudvalget har behandlet en række ansøgninger om økonomisk støtte fra Kulturpuljen.

Af Conny Probst

HORNSHERRED: I december støttede Fritids- og kulturudvalget en gruppe unge filmskabere fra den alternative filmskole SUPER16 med 10.000 kroner til filmoptagelser i et sommerhusområde i Kulhuse. 

Gruppen har færdiggjort optagelserne, men er løbet ind i nogle uheldige omstændigheder, som gør, at de ikke har adgang til det udstyr via skolen, man tidligere har haft, og som er nødvendige for at færdiggøre filmen. 

Derfor havde gruppen søgt om yderligere 15.000 kroner til at færdiggøre filmen. Her valgte Fritids- og kulturudvalget at følge administrationens indstilling og afvise ansøgningen med den begrundelse, at der allerede var udbetalt tilskud en gang. 

Naturtransport
Skibby Aktive havde søgt om et tilskud på 40.000 kroner til at etablere Hornsherred Naturtransport. 

Tilskuddet skulle gå til indkøb af anhænger til personer med henblik på at skabe ture i Hornsherreds naturhistoriske områder, ved hjælp af et hold på ni frivillige landmænd.

Tanken er, at Naturtransporten – sammen med bogen ”På eventyr i Hornsherred” – desuden skal agere bindeled for en hel række initiativer, som foreningen har udviklet og gennemført eller medvirker til at gennemføre: M/S Svanen, Pontoppidanruten, vandreruter og genetablering af stier, vedligehold og forskønnelse af natur og byrum, undervisningsbåden Skarven (på vej), temauge på Fjordlandskolen samt oplevelser, der danner udgangspunkt for senere kommercielle/bæredygtige oplevelser såsom arrangementer på Selsø Slot.

De samlede udgifter for at gøre vognen klar til Naturtransport er på 228.750 kroner. Ud over Frederikssund Kommune har Skibby Aktive søgt midler hos Velux Fonden, Nationalparken Skjoldungernes Land og Friluftsrådet. 

Også her valgte udvalget at følge administrationens anbefalinger om at afvise ansøgningen, ”idet kulturpenge ikke skal gå til transport”. 

NATUR’ligvis
Samme skæbne led en ansøgning fra Rejsestalden om 10.000 kroner i tilskud miljø-, klima- og naturfestivalen NATUR’ligvis. Festivalen finder sted i uge 20 ved Rejsestalden og andre steder i Frederikssund kommune. 

Festivalen er et nyt initiativ, som skal realiseres med en række samarbejdspartnere, der skal være med til at gennemføre forskellige oplysende arrangementer og aktiviteter: Kunstudstilling, bygge en bivuak, sorteringsoplysning, Kunstprojekt Bee Diaspora, rundvisning på Permalandbruget på Svanholm, Giftfrie haver ved DN, Madspild Food Sharing, bæredygtigt folkekøkken, cykeltur og film, repaircafé ved Klimaforeningen, naturvejledning Selsø ved nationalparken, foredrag med Jesper Theilgaard, workshoppen ”Sådan redder vi verden på to timer” samt en cykeltur med Cyklistforbundet Frederikssund.

Det samlede budget for festivalen er på 40 til 45.000 kroner. Begrundelsen for anvisningen var, at  Rejsestalden har egne midler til den type arrangementer.

Blå Nat og marked
Jægerspris Netværk havde søgt om – og fik bevilget – et tilskud på 20.000 kroner til musik og lydmand ved Blå Nat den 5. juni.  

Overskuddet fra den årligt tilbagevendende begivenhed går ubeskåret til fornyelse og vedligehold af blomster i ampler og krukker. 

Herudover havde Selsø Slot søgt om et tilskud på 19.900 kroner til afvikling af Mad og Kunstmarked søndag den 14. juni i samarbejde med Multikulturforeningen, Skibby Aktive og Selsø Slots Venner. Formålet med markedet er at udbrede kendskabet til Herregårdsmuseet Selsø Slot og den omkringliggende natur. Markedet bliver en blanding af mad, kunsthåndværk og kunst fra lokale producenter og kunstnere, og der vil være gratis adgang til museet på dagen.  Pt. er der 10 tilmeldte kunstnere/kunsthåndværkere og seks madboder. 

Her besluttede udvalget – trods administrationens bemærkning om, at man fandt markedsføringsudgifterne for store   – at imødekomme ansøgningen med den begrundelse, at man gerne ville støtte opstarten af et formodentlig tilbagevendende arrangement. 

 

Deltag i debatten
Share.

About Author