Der er ledig kapacitet i børnehusene i Hornsherred

0

Af Conny Probst

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Center for Børn og Skole har i efteråret gennemført en opmåling af alle kommunens kommunale børnehuse. Hensigten med opmålingen har været at få et retvisende ensartet overblik over børnehusenes kapacitet. 

Hovedprincipperne i opmålingen er,  at vuggestuebørn skal have tre m2 og børnehavebørn to  m2. 

Det er kun de stuer og rum, hvor børnene har grupperum, der medgår i opgørelsen. Det betyder, at alle øvrige lokaler både aktivitetsrum og fællesrum i børnehuset ikke indgår i kapacitetsberegningen.

Opmålingerne er foretaget i børnehusene og er efterfølgende blevet drøftet, tilrettede og godkendt af områdelederne og de pædagogiske ledere i børnehusene.

Overordnet set viser opmålingen, at der er ledig kapacitet på Hornsherred, i Slangerup og i Frederikssund Nord, mens kapaciteten i Frederikssund syd er opbrugt. 

I Skibby peger befolkningsprognosen på en vækst på 60 børn indtil 2025.

I Jægerspris peger befolkningsprognosen på en vækst på 30 børn indtil 2025.

I Slangerup peger befolkningsprognosen på en vækst på 35 børn indtil 2025.

I Frederikssund peger befolkningsprognosen på en vækst på 102 børn indtil 2025. 

I den kommende tid vil Center for Børn og Skole i samarbejde med de private institutioner, de selvejende institutioner og puljeinstitutionerne foretage en opmåling af deres bygninger, sådan at man også her får et fælles fundament. Som eksempelvis kan anvendes i forbindelse med ansøgninger om at udvide kapaciteten. 

Deltag i debatten
Share.

About Author