Der er behov for flere resurser

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Pr. 2. juni 2022 har Frederikssund kommune fået visiteret 129 ukrainske borgere, der har fået tildelt opholdstilladelse efter særloven.

Udlændingestyrelsen har visiteret omkring 19.000 ukrainere og påbegynder fordelingen af den næste gruppe på op til 10.000 personer. Fordelingen sker, ligesom sidste fordeling, efter kommunernes andel af den samlede befolkning. Frederikssund Kommunes samlede kvote er øget fra 168 til 246.

Pr. 1. juni boede der 30 ukrainere på Tolleruphøj, 30 på Ferslev Skole, 29 på Skuldelev Kro (aftalen forventes opsagt ved udløb af august) og tre på Nordhøj. Herudover var 21 privat indkvarteret.

Kommunen har ikke modtaget information om, i hvilket omfang eller tempo, tildelingen af flere flygtninge kommer til at foregå. Men det må forventes, at antallet over de næste uger og måske måneder vil blive øget.

Det fremtidige behov for boliger afhænger også af, i hvilket omfang de visiterede borgere selv finder privat indkvartering. Her er en vigtig faktor, også i hvilket omfang ukrainerne opnår beskæftigelse og dermed får mulighed for at betale for en bolig.

Primo juni har 12 ukrainere opnået ordinær beskæftigelse.

Jobcenteret vurderer, at op mod 50 af de modtagne ukrainere har gode beskæftigelsesmuligheder på rimelig kort sigt, da de taler lidt eller godt engelsk. En mindre andel har en længerevarende uddannelse, såsom sygeplejerske, skolelærer, ingeniører m.m.

Da den nuværende kommunale indkvarteringskapacitet er ved at være nået, vil der være behov for yderligere boliger i den kommende tid.

Indkvartering fremover

På byrådsmødet primo juni blev det besluttet at etablere yderligere 80 pladser: 40 på Ferslev Skole og 40 i det tidligere Jægerspris bibliotek.

På baggrund af den øgede kvote på 246 personer har administrationen anbefalet, at der igangsættes yderligere tiltag: 25 pladser i Regnbuen i Jægerspris og/eller 28 pladser i Skolevejens Børnehave.

Det ene indkvarteringssted vil koste 600.000 kroner at etablere og det andet 305.000 kroner.

Administrationen undersøger i øjeblikket også muligheden for at anvende Parkvej 12 i Jægerspris.

Kæledyr

Flere ukrainske borgere har medbragt deres kæledyr. I øjeblikket er der ”indkvarteret” to hunde og fire katte på Skuldelev Kro og Ferslev skole.

Flere hunde bliver passet midlertidigt af private borgere. Flere ejere af de nævnte dyr har givet udtryk for, at de ønsker deres dyr tilbage.

Ifølge miljølovgivningen må der ikke være mere end fire hunde på en ejendom, der ikke har tilladelse til erhvervsmæssig dyrehold. Der er ikke begrænsning på katte og mindre dyr. Frederikssund Kommune har været og er fortsat i dialog med KL og Fødevarestyrelsen samt Dyreværnet omkring udfordringen.

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en risikovurdering af smitterisikoen for rabies og vurderer, at der tale om en ”høj” risiko for at blive smittet af de medbragte kæledyr fra Ukraine og anbefaler, at kæledyr bliver registreret og vaccineret. Vaccination, evt. ormekur og udstedelse af attest koster i omegnen af 2.500 kr. pr. kæledyr. Når der skal huses hunde og katte i de kommunale indkvarteringssteder, vil det være nødvendigt at sikre vaccination m.m.

Det er svært at vurdere, i hvilket omfang der kommer yderligere kæledyr i forbindelse med opholdstilladelser. Men det er velkendt, at mange har medbragt deres kæledyr på flugten fra Ukraine.

Et skøn er, at der kan komme mellem 20 og 30 hunde eller katte over de kommende måneder. ’

Resurser

Den hidtidige indsats med at huse flygtningene har vist, at det kræver en betydelig indsats fra forskellige medarbejdere i kommunen.

Til at sikre en effektiv, tryg og hensigtsmæssig drift af indkvarteringsstederne foreslås det, at der ansættes en midlertidig socialvicevært i en afgrænset periode på 12 måneder.

Modtagelse, integrations- og beskæftigelsesindsatsen har hidtil været varetaget indenfor Center for Job og Rådgivnings ramme.

Til at sikre en effektiv, tryg og hensigtsmæssig drift af indkvarteringsstederne og til varetagelse af integrations- og beskæftigelsesindsatsen for de ukrainske borgere, der opnår opholdstilladelse og visiteres til Frederikssund Kommune, vil der være behov for yderligere medarbejderressourcer til opgaverne.

Der vil på den baggrund blive forelagt en sag om yderligere ressourcer til de ovennævnte opgaver til august.

Frederikssund kommune

Share.

About Author

Avatar photo