Der er behov for en belysnings- og moderniseringsplan

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Et enigt udvalg for Plan og Teknik har anbefalet, at der bruges 200.000 kroner til udarbejdelse af en belysnings- og moderniseringsplan til nedbringelse af el-forbruget og CO2-udledningen – i tråd med Klimahandlingsplanen.

Ved køb af gadebelysningen fra Dong i 2015 blev moderniseringsfase 1 iværksat. Her blev 3.300 lamper skiftet til LED-armaturer.

Det gav store besparelser på strømforbruget. Dengang var anbefalingen, at der blev iværksat en plan for moderniseringsfase 2, så flere gadelamper ville blive skiftet til nye strømbesparende LED-armaturer.

I Frederikssund Kommune er der cirka 10.500 lamper, hvoraf 4.800 er LED og 5.700 er konventionelle. Nogle af de konventionelle er over 30 år gamle.

Pærerne i de konventionelle udskiftes hvert andet år.

Til sammenligning udskiftes LED-armaturer hvert sjette år.

Kviksølv

EU har her i foråret forbudt produktionen af nogle kviksølvholdige konventionelle pærer fra februar 2023.

Lige nu arbejder producenterne på at lave en alternativ løsning, men det er ikke sikkert, at det lykkes.

Administrationens plan er at indkøbe pærer, så der er nok til endnu en udskiftning, så der først er problemer i 2026, hvis der ikke kommer alternative løsninger. Det er cirka 4.000 armaturer, der er ramt af dette problem.

Med de stigende elpriser vil det være fornuftigt at skifte disse armaturer, da projektet er besparende med en tilbagebetalingstid på 8 til 10 år. Disse projekter er i øvrigt låneberettigede, da de nedbringer C02-udledningen.

Frederikssund Kommune

Share.

About Author

Avatar photo