Der bør falde en røffel

Der bør falde en røffel
Der blev demonstreret udenfor Valhal, hvor byrådsmødet var rykket til. Foto: Joan Ostenfeldt

Af Heide Mollerup
på vegne af et et samlet netværk af borgere, elever, lærere, forældre og
erhvervsdrivende
fra Hornsherred

Administrationen i Frederikssund byråd har i forbindelse med budget 24, lagt op til en besparelse på 4 mio kr. pr. år, ved at lukke Fjordlandsskolen afd. Dalby.

Det er uendelig trist, at der ikke skabes balance i de indsatser, der føres politisk og de budgetforslag, der fremlægges. Det giver utryghed, mistillid og påvirker børnenes trivsel.

Der er således en del udestående perspektiver i konsekvensanalysen på dette forslag, som fremhæves i følgende:

• De elever der ikke formår at begå sig i store klasser, bliver rigtig hårdt ramt, elever der i forvejen er hårdt belastet af et samfund der ikke favner børn der mistrives. På Dalby skole har der igennem årene være rigtig mange elever som netop kunne rummes pga. de små klasser uden at forsvinde og blive tabt i mængden af en både faglig og social masseproduktion.

• Konsekvensen vil åbenlyst være at forældre i højere grad vil flytte for at komme tættere på skolen og børnefamilier vil være en uddød race i områderne omkring Kyndby huse, Dalby, Kyndby, Venslev ect.

• Forældrene vil i højere grad vælge privatskole, hvor de kan føle sig trygge ved ikke igen at blive ramt af skolelukninger. Det perspektiv er slet ikke medtaget i hverken budget eller konsekvens.

• Skole tilbud i de små landsbyer er essentielt for at børnehave, idrætsfaciliteter og fritid bevares, hvilket vil blive rigtig hårdt ramt når skolen ikke er der længere. Den del er ligeledes ikke med i perspektiverne på konsekvensen.

• De områder der ikke lukkes fremhæves i forslaget og er børnehave og vuggestue Kragebakken, Dalby idrætsforening, solbakkehallen samt musikskolen. Påvirkningen er dog ikke til at tage fejl af. Størstedelen af børnene på Kragebakken, starter i skole i Dalby, indskolingssamarbejdet er nærværende og trygt for børnene. Størstedelen af de børn der går til fritidsaktiviteter i Dalby idrætsforening er elever fra skolen. Det vil være helt naturligt at børnene går til fritidsaktiviteter på deres skole. Hallens aktiviteter rummer al idrætsundervisning fra Dalby skole i dagtimerne. Der er dog ikke lavet beregning på hvorvidt det er rentabelt at drive hallen uden idrætsundervisning og fritidsaktiviteter for skolens elever. Ligeledes har man ikke medregnet den fortsatte drift af hallen i det fremlagte budget.

• Analyse af medarbejdertrivsel såvel som elevernes trivselsmålinger på de berørte skoler (Dalby, Skuldelev, Skibby, Jægerspris) er ikke medtaget i forslaget, hvilket igen vidner om et fokus på økonomi over mennesker.

• Endelig er det uprofessionelt og en næsten inkompetent tilgang til politik at se vores børn og unge som en økonomisk belastning der skal reduceres. Det er og bør være en investering som vi skal værne om. En investering hvor afkastet er trivsel, fremtid og et velfungerende samfund for selv sårbare børn og lokalsamfund.

Byrådet anmodes hermed om at forholde sig kritisk til lukningen af Dalby skole og afvise forslaget med udgangspunkt i ovenstående samt det argument, at det ganske enkelt ikke er godt nok analysearbejde.

Og så bør der falde en røffel for at aflevere et budgetforslag der påvirker så mange af jeres borgere, uden at levere et gennemarbejdet materiale.

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »