DEBAT: Uddannelser er afgørende

DEBAT: Uddannelser er afgørende

LÆSERBREV
Af Kirsten Weiland
Byrådsmedlem (S)

 

Gode uddannelsesmuligheder er afgørende for børn og unge i fremtidens Frederikssund. En stærk folkeskole og gode ungdomsuddannelser skal derfor være kendetegnende for kommunen.
Som næstformand i Vækstudvalget har det været en stor glæde at se, hvordan et frugtbart samarbejde mellem skolerne i Campus Frederikssund og det lokale erhvervsliv og erhvervsskoler har medvirket til, at variationen i udbuddet af ungdomsuddannelser er øget markant, så kommunens unge lokalt kan finde den ungdomsuddannelse, der passer dem, og via det såkaldte FUEL projektet blive vejledt kvalificeret både før, under og efter uddannelsen.
Med disse muligheder er det af afgørende betydning, at investeringerne i folkeskolens indhold følger med. Det er ikke sket i de seneste år, og det nyvalgte byråd må forpligte sig på, at der investeres markant i folkeskolen de kommende år.
Vi skal have en folkeskole, der er det naturlige valg for alle, hvor børn og unge trives gennem høj faglighed og glæden ved at lære.
Vi har ikke brug for flere skolelukninger, men et varieret skoletilbud af store og mindre skoler, hvor en øget digitalisering og en computer til hver elev skal prioriteres højt.
Der er brug for et kompetenceløft til lærere og pædagoger, der sikrer en god og lærerig hverdag for alle børn i kommunen.
Frederikssund skal sætte mangfoldigheden i fokus – variation i skolestørrelse er en styrke, som i langt højere grad skal udnyttes aktivt, så også de forældre, der foretrækker en mindre skole, kan finde den i det kommunale skoletilbud – i stedet for at søge til mindre privatskoler eller skoler i nabokommunerne.
I den sammenhæng kan de små skoler i Horns Herred bidrage og med investeringer blive et aktivt tilvalg for de forældre, der for tiden – i bekymring for fremtiden – foretager et fravalg af den kommunale skole.
Der er gennem en årrække brugt mange anlægskroner til at finansiere nødvendige ombygninger og tilbygninger til kommunens skolebygninger, for at gøre dem tidssvarende, så de lever op til fremtidens krav.
Disse ombygninger er ved at være afsluttet – det er nu, at indholdet i folkeskolen sættes i fokus og investeringer i skoleudvikling prioriteres.

Andre artikler fra denne uge