DEBAT: Er din ejendom bevaringsværdig?

DEBAT: Er din ejendom bevaringsværdig?

LÆSERBREV
Af Kristian Moberg
byrådsmedlem, Venstre
Sømer Skovvej 7, 4050 Skibby

 

I Frederikssund kommune findes mange spændende og interessante bygninger. I Frederikssund by og i Slangerup by er disse bygninger tidligere blevet registreret som bevaringsværdige.
Nu er turen kommet til den øvrige del af kommunen, med start i Skibby, hvor der i fritidscentret på Nyvej i marts blev afholdt informationsmøde. Senere følger Jægerspris by og kommunens landsbyer.
Resultatet af en registrering skulle blive en mere ensartet sagsbehandling hos kommunens sagsbehandlere, som får et overblik over de bygninger, som kan have en kultur- eller arkitektonisk historisk kvalitet.
I vurderingen vil der blive taget højde for, hvilken betydning bygningen har. Evt. originalitet og miljømæssig værdi. Hvilken historie har bygningen. Den indgår måske sammen med andre bygninger i en beskrivelse af en periode for området, hvilket lokalbefolkningen kan bidrage med, for så vidt angår lokalhistorie.
Der kan måske sættes en historie på ejendommen eller området, som kan være med til at bedømme om en bygning er bevaringsværdig
En registrering som bevaringsværdig, kan betyde en øget værdi af boligen. Men samtidig vil det afstedkomme en indskrænkning i muligheder for at ændre bygningen.
Enhver vurdering vil være afhængig af ”øjnene som ser”. – ”Synsninger”.
Det er derfor afgørende at der tages højde for den tid vi lever i nu, og fremtiden. Nye byggematerialer og isoleringskrav er kommet til – tingene er ændret for brugsværdien af bygningen.
I mange af landsbyernes- eller områders lokalplaner, ses at for eksempel de landsbrugsbygninger, som tidligere var aktive med dyr og lade til datidens maskiner.
Mange står hen, da dyreholdet er væk, og nutidens maskiner på ingen måde kan komme ind i de gamle bygninger. Der ses også lokalplaner, som ikke tager højde for ændrede krav til nye bygningskrav og byggematerialer.
Der henstår i dag faldefærdige eller nedslidte bygninger, som ikke er aktive i dag, men i lokalplanen er anført som bevaringsværdig. Er disse bygninger fortsat i dag bevaringsværdige. De kan give ejeren problemer, hvis der ønskes nedrivning, eller at lave væsentlige ændringer pga. eventuelt forfald. Derfor er det også på tide, at der kigges på lokalplaner, så de følger med tiden.
Med et kendskab til de problematikker ejere af faldefærdig og nedslidte bygninger har fået ved et ønske om nedrivning eller ombygning så nutidens krav kan imødekommes, bør der derfor være indbygget dispensationsmuligheder når en bygning kendes bevaringsværdig. Ejerne må ikke fastlåses.
Det må derfor være en naturlig ting i bedømmelsen af en bygning, at ejeren giver sit samtykke, såvel at vurderingen ikke tages på et ”frelst” grundlag, som bygges på en personlig holdning.

Andre artikler fra denne uge