DEBAT: Cykelsti til Kulhuse

DEBAT: Cykelsti til Kulhuse

LÆSERBREV
Af Peter Haarh og Karin Ventrup, Kulhusvej 45
Carl J & Ilone Madsen, Kulhusvej 41
Ole Schultze Henriksen og Birgitte West, Kulhusvej 39

 

Vi er meget, meget glade for at vi få en cykelsti til Kulhus. En cykelsti vi har sloges for og ventet på i 40 år. Men vi forventer, at den bliver med asfalt som de øvrige cykelstier i Frederikssund Kommune.
Vi har dog nogle kommentarer til linieføringer
Vi forslår, at en østlig placering af cykelstien bliver genovervejet. En østlig liggende sti kan tilsluttes Skovkirkevej, der er en ikke særligt trafikeret vej med få biler og uden fare for cyklister, og dermed spare et betydeligt antal meter asfalt og andet materiale.
På denne strækning og på denne side vil der være betydelig færre huse at tage hensyn til. Dette vil også betyde, at man ikke skal krydse Kulhusvejen i Jægerspris.
Hvis linieføring på den vestlige side mod forventning fastholdes, er der en række problemer.
Man har valgt at føre stien bagom husene nr. 39- 41-45. Denne placering er ikke et problem i sig selv, men måden det er gjort på. Det er lykkes på de skitser, vi har indtil nu, at lave en linieføring med fire stk. 90 grader sving inden for få hundrede meter.
Ulempen er, at disse 90 grader sving i sig selv vil være farlige, specielt i grus og helt umulige om aftenen, i mørke – stien vil jo ikke være oplyst. Og det vil helt sikker betyde, at mange vil vælge at køre ud på vejen det stykke, hvor stien føres bagom husene.
Løsningen vil være at føre stien bagom husene i en blød bue, så markante sving undgås. Herudover vil den planlagte linieføring næsten spærre hus 39 og 45 inde med cykelsti på to sider og vej på den tredje. Lidt privatliv har folk i disse huse vel ret til.
Et andet problem med den linieføring vil være en række andre huse, der ud over de nævnte ligger for tæt på vejen, blandt andet en række huse efter Skovkirkevej .
Vi håber meget, at der ved den konsultation, vi er blevet lovet, her i uge 40, vil være lydhørhed over for vore argumenter. Cykelstien skal vel være til glæde for udefra kommende cyklister og de lokale – og ikke være til ulempe og irritation.

Andre artikler fra denne uge