De er utroligt aktive i Ældre Sagen i Skibby

De er utroligt aktive i Ældre Sagen i Skibby

Aktivitetsniveauet er højt blandt de mange medlemmer af Ældre Sagen i Skibby. Det fremgik tydeligt ved det nyligt afholdte årsmøde.

Af Palle Bruselius
SKIBBY: – Deltagerne i line dance, let motion, krolf og bowling har nu rundet 200 deltagere, som mødes ugentlig og har nogle gode timer sammen, har nu mere end 25 forskellige aktiviteter.
Dette kunne formanden Kirsten Nørskov fortælle i sin beretning ved årsmødet den 11. marts.
Mødet startede kl. 16:00, hvor formanden bød velkommen, og Karsten Roed blev valgt som dirigent. Der blev serveret kaffe med lagkage, som nogle af bestyrelsens medlemmer havde lavet.
Ældre Sagens fremtidige virksomhed blev lagt frem, og her fremgik det, at der er planer om et samarbejde med Brugerrådet og Danske Seniorer vedrørende rejser og ture fremover.
Endvidere er gebyret for deltagelse i Ældre Sagens aktiviteter fastsat til 75 kroner for deltagelse i én aktivitet pr. sæson og 150 kroner for deltagelse i flere aktiviteter pr. sæson.
Koordinationsudvalget, som består af alle fire afdelinger af Ældre Sagen i Frederikssund kommune, har været på besøg på Rehabiliteringen på Frederikssund sygehus.
Man har en god dialog med kommunens sundhedschef og har aftalt, at man mødes to gange årligt.
Vågetjenesten som fungerer under koordinationsudvalget og ”Danmark spiser sammen” i Skibby, har aftalt at lave et arrangement i cafeteriet i Skuldelev Hallen den 26. april kl. 17:00 – 20:00. Formålet er at bliver bedre til at hjælpe hinanden med at bryde tabuet omkring døden.
Efter mødet var der spisning og derefter dans til Jan Eirups musik.
Bestyrelsen består nu af:  Kirsten Nørskov, formand, Frede Vittrup Christensen, næstformand, Jørgen Janne-rup, Gitte Svendsen, Lise Lotte Due, Inge Askjær, referent og Elsebeth Jensen. Suppleanter er: Hanne Øster-gaard Andersen og Benny Andersen, kasserer.
Hele formandens beretning, og hvad der i øvrigt foregår. kan ses på www. skibbyaeldresag.dk

Andre artikler fra denne uge