Cykelsti på Saltsøvej

0

SKULDELEV: Plan- og teknikudvalget har besluttet, hvordan ”Pulje til cykelstier og fortove” skal anvendes i år. 

I budget 2022 er der afsat 1,564 millioner kroner til cykelstier og fortove, og der var fem oplistede projekter – i prioriteret rækkefølge: 

1. Cykelstier på Saltsøvej i Skibby, 2. Cykelsti på Jernbanegade i Frederikssund på strækningen mellem Nygade og Frederikssund Station, 3. Cykelsti på Ny Østergade i Frederikssund mellem Tværstræde og Kocksvej, 4. Cykelsti på Græse Strandvej mellem Byvej og Strandbakken og 5. Trafiksikkerhedsmæssige forbedringer for cyklister i krydset Roskildevej/Kornvænget.

For forslag 1 stemte: Lars Jepsen (A), Jørgen Bech (V), Kenneth Jensen (A), Michael Tøgersen (V), John Schmidt Andersen (V) og Kirsten Weiland (N).

Imod stemte Anne-lise Kuhre (A), idet hun ønskede forslag 4 prioriteret.

Forslag 1 blev vedtaget. Cykelstien på Saltsøvej i Skibby etableres i niveau med fortovet, dvs. delte stier. 

Fortovet har i flere år hårdt trængt til renovering, og strækningen har ingen cykelstier. Hvis puljen til cykelstier og fortove koordineres med driftsrammen til slidlagsarbejder, så kan der opnås et godt projekt, hvor strækningen i samme omgang får cykelstier og renoverede fortove.

Det vil også komme til at hænge godt sammen med fornyelsesprojektet for Skibby Hovedgade, delstrækning 2, som netop starter i krydset ved Saltsøvej. 

Share.

About Author