Byggegrunde i Vinge nu i udbud

0

Frederikssund Kommune udbyder nu tre storparceller i byudviklingsprojektet Vinge til investorer og projektudviklere

FREDERIKSSUND: Byudviklingsprojektet Vinge ved Frederikssund tager nu fart. Byrådet har for nylig valgt Boligselskabet Rosenvænget med Domea som forretningsfører til at etablere over 200 almene boliger i Vinge. 

Banedanmark færdiggør den nye S-togsstation senere på året, og Slots- og Kulturstyrelsen er netop begyndt at etablere en magasinbygning i Vinge til arkivalier fra Nationalmuseet og Det Kgl. Bibliotek.

Storparceller i udbud
Og nu har Frederikssund Kommune udbudt tre storparceller med et samlet areal på over 25.000 m2 beliggende få hundrede meter fra den kommende S-togsstation.

– Nu giver vi mulighed for, at flere kan være med til at udvikle nye boligområder i Vinge. Der er tale om meget attraktive parceller, hvor kommende beboere vil bo meget tæt på den nye station og alligevel midt i naturen med Tvinsmosen, deltaet og det tilhørende dyreliv lige uden for døren, fortæller borgmester John Schmidt Andersen (V), som ser frem til at vedtage lokalplanen for området endeligt lige efter sommerferien.

På parcellerne er der mulighed for at opføre tæt-lav boligbebyggelse i form af dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og lignende på alle tre storparceller, mens der ydermere er mulighed for at opføre etagebebyggelse i delområde B2 og B3.

Bæredygtighed er nøgleordet
Investorer skal være indstillet på, at det kommende byggeri skal være certificeret efter den såkaldte DGNB-standard. 

Det er en certificering, hvor der er fokus på bæredygtighed inden for både miljø, økonomi samt sociale, tekniske og procesmæssige forhold. 

Det nærliggende Deltakvarter i Vinge modtog en guldmedalje i 2017 i forbindelse med DGNB-certificeringen.

To til fem etager
Lokalplanen for området giver mulighed for at opføre en blandet boligbebyggelse i to til fem etager med mulighed for fælleshus. 

Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen bliver udformet under hensyntagen til den nærliggende Tvinsmose, den omgivende natur såvel som tilstødende bebyggelse og det kommende centrale byområde i Vinge.

Ifølge lokalplanen skal bebyggelsen indrettes med grønne friarealer til rekreativt brug samt arealer til brug for anlæg til afledning og forsinkelse af regnvand. 

Deltag i debatten
Share.

About Author