Bump og hajtænder i Dalby

Bump og hajtænder i Dalby

DALBY: Det daværende Teknisk Udvalg besluttede på et møde i august 2021 at sige ja til administrationens forslag til trafiksikkerhedsforbedrende tiltag i Dalby med følgende protokollering: Godkendt under forudsætning af dialog med Bylauget.

Efterfølgende har administrationen i samarbejde med en trafikrevisor arbejdet på en trafiksikkerhedsmæssig helhedsløsning.

Borgerne og Dalby Bylaug fik forslaget i høring den 2. september 2022, og der har været holdt borgermøde den 22. september 2022, hvor lokale borgere og Dalby Bylaug deltog. Krogstrupgaard og Storgården havde ikke mulighed for at deltage.

Sidenhen har administrationen – i tråd med den politiske holdning – indarbejdet borgernes primære høringssvar, hvor hovedfokus omhandler ønske om etablering af bump på alle fire indfaldsveje til midtby, opstilling af fartvisere og opmærkning for skolebørn og gående.

To etaper

Plan og teknik har godkendt at man etablerer og igangsætter etape 1 og 2:

Etape 1 omfatter (som det tidligere godkendte forslag af 11. august 2021):

• Nedlæggelse/nedtagning af helle og asfalt i kanten ved Østergaardsvej 7.

• Ændret afmærkning i tre kryds (hajtænder mv.).

• Ændret afmærkning på strækningen mellem Dysagervej og Brugsen.

• Afmærkning samt asfaltering i svinget ved Brugsen.

Overslaget på etape 1 er på 200.000 kroner.

Etape 2 omfatter principskitser for fire bump på henholdsvis Dysagervej, Storgårdsvej, Solbakkevej og Østergårdsvej.

Vejindsnævringen på Solbakkevej bevares og suppleres med et bump i den ene vejindsnævring.

Overslag for etape 2 er på 500.000 kroner.

Fra grønt til rødt

Sluttelig besluttede et flertal i udvalget at omlægge de ”grønne” opmærksomhedsfelter.

De valgte at stemme for Anne-Lise Kuhre (A) forslag om, at farven bliver rød.

Løsningen suppleres med grøn belægning på rabatten/fodgængerdelen nord for Østergaardsvej mellem Dysagervej og Storgaardvej.

Det adskiller arealet fra vejen, og koster cirka 60.000 kroner.

Dalby

Andre artikler fra denne uge

Tak Anja!


Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti (O) På byrådsmøde i spørgetimen talte Anja Bisp Pedersen om gensidig loyalitet. En super vigtig

Læs mere »