Budgetaftale tilfører børne- og ungeområdet millioner

Budgetaftale tilfører børne- og ungeområdet millioner

Af Kenneth Jensen (A). Næstformand for
Uddannelsesudvalget og medlem af Økonomiudvalget

Det har været afgørende for mig og mine socialdemokratiske partifæller, at en aftale om de kommende års budget indeholdt et markant økonomisk løft af vores folkeskole, specialskole og familieområde – og det er bestemt lykkedes med den netop indgåede budgetaftale.

Aftalen tilfører vores folkeskoler godt 45 millioner kroner i øgede ressourcer over de kommende fire år, og særlig glædeligt er det, at afdelingerne i Skuldelev og Dalby bevares med aftalen. For fortsat at sikre undervisning på et fagligt højt niveau uanset skolernes og afdelingernes størrelse, så er det aftalt, at Uddannelsesudvalget fortsætter det arbejde som vi igangsatte allerede i foråret, med at finde en ny tildelingsmodel, som garanterer et ensartet serviceniveau for alle kommunens skolebørn; en opgave der bliver meget lettere med de ekstra millioner.

Ud over almenområdet, så tilføres specialskoleområdet 48 millioner kroner fra 2019-2022. Dermed er de bebudede besparelser på området helt droppet.

Et stærkt kritikpunkt i høringssvar og dialogmøder har været manglen på nok computere og tablets. Også dét har vi lyttet til, og aftalt at bruge 5,9 millioner kroner til computere og tablets. Alle elever får dermed stillet en tablet eller PC til rådighed, så IT kan understøtte undervisningen. Udrul-
ningen kommer til at ske ved at alle elever i mellemtrinet (4.-6. klasse) i august 2019 får udleveret tablets, og at eleverne i indskolingen (1.-3. klasse) i august 2020 også får tablets. Til eleverne i udskolingen (7.-9. klasse) udleveres bærbare computere.

Også vores familieområde gives en markant – og bydende nødvendig – økonomisk saltvandsindsprøjtning med ekstra 17,4 millioner kroner fra 2019-2022, heraf 6,9 millioner kroner allerede i 2019. Området er under massivt pres på grund af mange indberetninger og et stigende behov for støtte til børn og deres familier, og det er socialdemokratisk hjerteblod at støtte op om de som har behov, så derfor glæder det mig meget, at det også her er lykkedes at finde de ekstra penge som der er brug for, for at sikre en ordentlig service.

Helt i tråd med dette, er det aftalt at fritids- og ungdomsklubbernes tilbud i højere grad skal supplere de lokale foreningers tilbud. Der skal også fremadrettet være et øget fokus på forebyggende og udgående arbejde både i forhold til børn og unge. 

Budgettet betyder dog også mindre besparelser på klub- og ungdomsskoleområdet, og øget forældrebetaling på SFO, for at få enderne til at nå sammen. Men samlet set står vi med et budget, der løfter vores børne- og ungeområde i nødvendig udstrækning.

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »