Borgernes retssikkerhedsfølelse mangler

0

Af Charlotte Drue
Løsgænger

Efter de sidste dages pressedækning af Sofie´s sag vedrørende hendes baby bliver vi nødt til, også politisk, at reagere og vise handling.

Under budgetforhandlingerne frembragte Fjordlandslisten et forslag om et §17, stk. 4 udvalg, omhandlende borgernes retssikkerhed.

Det forslag syntes jeg, at vi skal tage frem igen og igangsætte – inddrage eksperter, få lavet et kommissorie og få sat en fælles retning.

I mange af ”mine” personsager, hvor jeg enten er bisidder eller blot bliver inddraget. Ja – der er det ofte helt banale misforståelser eller manglende ordentlig kommunikation og dermed usikkerhed som gør, at parterne taler forbi hinanden og dermed ikke kan nå frem til en fælles forståelse.

Jeg er ikke formand for et politisk udvalg – men jeg er medlem af Byrådet i Frederikssund Kommune.

Dermed har jeg også et ansvar for dette, og jeg vil gerne sige undskyld til Sofie – jeg er utrolig ked af de ord, du har hørt og læst. Og som kvinde bliver jeg ramt af, at muligheden for at bestemme over sin egen krop pludselig synes at forsvinde. Det må aldrig ske.

Det ligger mig personligt fortsat meget på hjerte, at vi får sat fokus på vores kommunale kommunikation, både internt og eksternt, og derigennem sikrer at borgerne i Frederikssund Kommune fremadrettet kan føle sig trygge og stole på, at vi som kommune er en medspiller og ikke en modspiller.

Læserbreve

Share.

About Author

Avatar photo