Borgermøder om plastikforurening

Borgermøder om plastikforurening
Borgerne omkring Roskilde Fjord kan på denne workshop være med til at finde konkrete løsninger mod plastikforureningen i fjorden.

Borgere inviteres til at være med til at finde løsninger på plastikforurening i Roskilde Fjord. Plastikforureningen har efterhånden nået et helt uantageligt niveau.

 

HORNSHERRED/LEJRE: Plastikforurening påvirker både dyr og mennesker negativt – også i Roskilde Fjord.
Det vil projekt Plastfri Roskilde Fjord gøre noget ved og skabe konkrete løsninger sammen med borgerne.
Lokalborgernes viden, erfaringer og visioner er altgørende for, at vi lykkes med at skabe holdbare løsninger på forureningen i fjorden. Derfor vil man nu inddrage borgerne aktivt i en proces, hvor de er med til at definere og drive konkrete tiltag.
I projekt Plastfri Roskilde Fjord afholder Plastic Change og RUC således den første workshop for borgere, der bor omkring Roskilde Fjord, om deres visioner og idéer på løsninger på plastikforureningen i fjorden.
– Lokalborgerne er på sin vis eksperter i fjorden og kan i deres eget hverdagsliv gøre en stor forskel for at komme plastikforureningen til livs. Jeg håber, at mange synes, at plastikforurening er noget, der ligger dem på sinde i forhold til hvilken fjord, de ønsker sig nu og i fremtiden. Derfor håber jeg også, at mange vil engagere sig i projektet, og de får lyst til at deltage i workshoppen, siger projektleder Claudia Sick, Plastic Change og RUC.
Workshoppen afholdes med hjælp fra en erfaren facilitator, og målet med denne af projektets første af flere workshops er at identificere borgernes visioner og idéer samt at få nedsat arbejdsgrupper, der med hjælp fra projektet arbejder videre med konkrete tiltag mod plastikforureningen i fjorden.
Den næste workshop med opfølgning og med deltagelse af relevante eksperter, forskere og aktører er planlagt før sommer.
Der er to mulige datoer for workshoppen, hvor alle interesserede borgere er velkomne (kun én dag er nødvendig for deltagelse).
Selve workshoppen varer fire timer i løbet af eftermiddagen, hvorefter der afholdes fælles middag. Arrangementet er gratis for deltagerne.
Der er to mulige datoer for workshoppen, hvor alle interesserede borgere er velkomne (kun én dag er nødvendig for deltagelse).
Selve workshoppen varer fire timer i løbet af eftermiddagen, hvorefter der afholdes fælles middag. Arrangementet er gratis for deltagerne. Af hensyn til planlægningen kræves tilmelding til cs@plasticchange.org eller på projektets hjemmeside (se link nederst) – gerne hurtigst muligt og senest en uge før workshoppen.
Søndag den 29. januar kl. 13.30 i Jyllinge Sejklub, Strandpromenaden 2, 4040 Jyllinge.
Tilmelding senest den 26. januar.
Søndag den 12. februar kl. 13.30 i Roskilde Sejlklub, Strandgade 12, 4000 Roskilde.
Tilmelding senest den 5. februar.
Mere information og kontakt finder man på projektets hjemmeside: plasticchange.dk/vores-loesninger/plastfri-roskilde-fjord

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »