Borgermøde om Kommuneplan 2021 – 2033

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Kommuneplaner udarbejdes hvert fjerde år og beskriver Byrådets mål og ønsker for kommunens udvikling og fastlægger rammerne for hvordan byerne og landområderne må bruges og bebygges de næste 12 år. Byrådet vil gerne høre borgernes mening om forslaget til Kommuneplan 2021 – 2033.  Høringen varer 10 uger – fra 1. juli til 9. september. I løbet af høringsperioden vil der blive holdt et borgermøde den 10. august 2021 klokken 19-21 i Kulturhuset Elværket i Frederikssund.

Man tilmelder sig borgermødet via kommunens hjemmeside. Det er også her, høringsmaterialet findes.

Sætter nye rammer
Arbejdet med planen blev indledt i 2019, hvor Frederikssund Byråd offentliggjorde Planstrategi 2019 med visioner og mål for kommunens udvikling og besluttede hvilke emner, der skulle være fokus på i den videre planlægning.

Forslaget til Kommuneplan 2021-2033 bygger videre på principper i den tidligere kommuneplan, men åbner samtidig på en række felter nye muligheder og sætter nye rammer for kommunens udvikling. 

De væsentligste ændringer er beskrevet i Miljøvurderingen af forslaget til kommuneplanen.

Deltag i debatten
Share.

About Author