Borger tromlet af kommunen

0

Af Ole Peltola
Borgernes vagthund
Muslingevej 7, Jægerspris

Under overskriften “Genmæle i sag om fødsel” kommer direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur, Julie Becher, på kommunens hjemmeside med sine forklaringer på kant med sandheden.

Jeg har længe kæmpet for borgernes retssikkerhed ved at forsøge at afdække uhensigtsmæssige mønstre i forhold til kommunens sagsbehandlinger.

Altid via tilbageblik – men denne sag var en undtagelse.

Jeg fik mulighed for at komme tættere på, og det var dybt bekymrende at følge, hvordan kommunen bare tromlede hen over en borger.

Julie Becher beskriver ellers, at kommunens henvendelse til sygehuset var en del af en længere dialog mellem sagsbehandler og mor.

Problemet er bare, at den del af dialogen vidste mor ikke noget om, da hun tilfældigt opdagede kommunens henvendelse til sygehuset via Sundhedsplatformen, så anmodningen blev fremsendt til sygehuset uden mors samtykke – et kæmpe tillidsbrud.

Julie Becher orienterer også om, at i sager, hvor kommunen påtænker at fjerne et barn kort efter fødslen, vil der, så længe forældrene befinder sig på hospitalet, blive udarbejdet en Socialplan i samarbejde mellem forældre, hospital og kommune. Den indeholder de aftaler, der er truffet om besøg, pasning af barnet etc.

De faktiske forhold er dog anderledes, for kommunen samarbejder ikke – kommunen udstikker instrukser: Moren må ikke forlade fødestuen og må kun få begrænset besøg.

Da kommunen ikke har truffet en formandsbeslutning inden, så ligner det en ulovlig frihedsberøvelse.

Og det bliver værre endnu. For moren bliver sammen med det nyfødte barn anbragt i familiepleje kort før jul med instrukser om at blive på matriklen og ikke modtage besøg – igen uden en formandsbeslutning. Sikke en jul.

Først d. 18/1 tager kommunen endelig den formandsbeslutning, som sikrer dem retten til at anbringe barnet.

Dommen kort: Barnet fjernes, da plejefamilien er bedre end mor!?

Morens advokat sagde ellers kraftigt fra, da der ikke er gennemført de nødvendige og lovpligtige undersøgelser af morens forældrekompetencer.

Og endnu værre.

Kommunen havde på forhånd udskrevet og underskrevet afgørelsen – altså før mødet startede.

Afgørelsen var imidlertid underskrevet af en medarbejder, der ikke deltog i mødet.

Hendes underskrift blev derfor streget ud, hvorefter to andre fra mødet skrev under og overrakte afgørelsen til morens advokat.

Sådan tromler man en borger. En ny kultur ønskes.

Læserbreve

Share.

About Author

Avatar photo