Børns Voksenvenner søger matchere

0

FREDERIKSSUND/LEJRE KOMMUNER: Børns Voksenvenners lokalafdeling i Roskilde dækker Frederikssund, Lejre, Egedal og Høje Taastrup kommuner.

Her er man lige nu fire matchere. Og man vil gerne være flere, fortæller Hanne Schneider, Skibby, Hun er bestyrelsessuppleant i Roskilde afdelingen.

Mange forældre henvender sig og ønsker en voksenven til deres barn. Og gode folk henvender sig og vil gerne være voksenven.

– Det er rigtig vigtigt, at vi finder de rigtige voksenvenner til de rigtige børn. Det kræver et stort forarbejde. Det er vores frivillige matchere, der har den opgave.

I Roskilde afdelingen arbejder matcherne sammen om at læse ansøgninger fra såvel voksne, som søger en voksenven til deres barn, som potentielle voksenvenner.

Matcherne aftaler, hvem der tager kontakt, og hvem der tager på hjemmebesøg hos familier og børn i hele området.

Efterfølgende afgør de i fællesskab, om ansøgningerne ligger i tråd med Børns Voksenvenners koncept.

Matcherne følger og støtter de etablerede venskaber i den første tid og møder ofte vennerne ved arrangementer, som Børns Voksenvenner arrangerer.

Som kommende matcher deltager man i Børns Voksenvenners uddannelse. Her indgår grundig indførelse i systematiserede screenings- og matchprocesser. Man holder møder med de andre matchere og lokalbestyrelsen og deltager i netværksmøder og erfaringsudvekling på regionsbasis og i landsforeningen. Man arbejder sammen og bidrager hver især til at venskaber bliver skabt på det bedst mulige grundlag.

Man kan læse mere om Børns Voksenvenner og matcheropgaven på hjemmesiden www.voksenven.dk.

Share.

About Author

Avatar photo