Børnene er vores fremtid

Børnene er vores fremtid

LÆSERBREV

Af Susanne Bettina Jørgensen
Byrådsmedlem (A)
Ventevej 6, Skibby

Alt for mange børn og deres familier har det svært.

Derfor er det vigtigt, at vi i Frederikssund kommune arbejder med tidlig forebyggelse, så alle børn, men også børn med særlige behov får den rette hjælp og støtte på det rette tidspunkt.

For nogle uger siden tog en gruppe forældre initiativ til at holde et temamøde, hvor de havde inviteret medlemmerne af fagudvalgene Klub, Skole og SFO samt Børn, Familie og Forebyggelse samt administrationen.

Det var et godt og konstruktivt møde, hvor vi fik indsigt i flere fortællinger om svære forløb for børn og deres familier. Børn, der ikke rettidigt får det rigtige tilbud, forældre, der hver dag står med et barn, der har det virkelig svært og fx ikke kommer i skole.

Vi skal politisk bruge disse fortællinger til at sikre, at samarbejdet mellem børn, forældre og kommunen bliver noget, vi kan være bekendt og gerne ”stolte af”.

Jeg synes, vi har en rigtig god Børne og Ungepolitik, men når vi skal vurdere, hvordan vi lever op til den, så er det familiernes fortællinger, vi skal høre på og lære af.

Jeg har læst de 16 vidnesbyrd, vi fik udleveret ved mødets afslutning. 16 beretninger fra 16 familier, hvor der har været eller er udfordringer i samarbejdet med kommunen omkring børn med særlige behov.

Det er og bliver et vigtigt politisk fokus at arbejde med forbedringer på dette område.

Børnene er vores fremtid, og vi kan gøre det meget bedre.

Læserbreve

Andre artikler fra denne uge