Børne- og ungepolitik får skærpet fokus på trivsel

Børne- og ungepolitik får skærpet fokus på trivsel

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik er blevet revideret med skærpet fokus på trivsel og tryghed. Byrådet har på sit møde 21. juni vedtaget politikken, der gælder frem til 2021.

 

BØRN OG UNGE: Visionen i Børne- og ungepolitikken er, at ”Alle børn og unge skal udfordres fagligt, socialt og kulturelt, så deres potentiale udvikles bedst muligt”.
Politikken bygger videre på den nuværende politik, der blev vedtaget i 2013.
De fleste justeringer i den nye Børne- og ungepolitik er inspireret af de indkomne høringssvar fra blandt andet forældrebestyrelser og medarbejdere.
– Vi havde en rigtig god Børne- og ungepolitik at bygge videre på, og det blev også anerkendt i de høringssvar, vi har modtaget. Og jeg synes, at det er helt rigtigt at bruge høringssvarene som grundlag for at opdatere politikken, så den afspejler målsætningerne på området og peger fremad, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).

 
Digital trivsel og tryghed
Det er emner som digital trivsel, tryghed og sundhed, der har fyldt i høringssvarene, og de er derfor skrevet ind i politikken. Det glæder formanden for Uddannelsesudvalget, Anne-Mette Risgaard Schmidt (V).
– For os i Uddannelsesudvalget er det magtpåliggende, at skolerne og institutionerne arbejder aktivt med at forbedre trivslen blandt børn og unge, og den reviderede politik er et godt afsæt for det arbejde. Det gælder for eksempel digital trivsel, og hvordan de unge opfører sig på det område. Vi ved fra en undersøgelse tidligere i år, at der er børn og unge, der modtager sms’er med et grimt indhold og det kan hurtigt blive til mobning på sociale medier, og det skal vi i samarbejde med forældrene have ændret, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt.
Også tryghed og den forebyggende indsats optager udvalgsformanden.
– Jeg er glad for, at vi har fået fokus på en tidlig og forebyggende indsats for de børn og unge, som viser en risikoadfærd. Vi har et ansvar for at hjælpe børn og unge til at udvikle sig i en retning, der ikke indebærer kriminel eller uhensigtsmæssig adfærd. Viser et barn eller en ung tegn på at være på vej i en forkert retning, skal vi kunne sætte ind tidligt og hjælpe med at komme på rette spor igen, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt.
Børne- og ungepolitikken trådte i kraft, da Byrådet godkendte politikken onsdag den 21. juni 2017, og den gælder frem til 2021.
Det næste skrift er en tværgående proces for at revidere de konkrete målsætninger på børne- og ungeområdet, som afspejler visionen og værdierne i politikken.
Alle institutioner og skoler i Frederikssund Kommune er forpligtede til at arbejde med målsætningerne.

Andre artikler fra denne uge