Blomsterfestival på vej

Blomsterfestival på vej

Af Conny Probst

JÆGERSPRIS: Et enigt byråd har sagt ja til, at nyskabelsen ”Jægerspris Blomsterfestival” får permanent dispensation fra lukkeloven til afholdelse af en blomsterfestival skærtorsdag, langfredag, Påskesøndag og Påskemandag. 

I henhold til lukkeloven må der ikke ske salg fra detailhandelsbutikker på helligdage så som skærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag samt 1. og 2. juledag. Mindre dagligvarebutikker er undtaget reglen.

Erhvervsstyrelsen kan dog – efter indstilling fra kommunalbestyrelsen – tillade, at bestemmelsen fraviges ved særlige lejligheder. 

Bag den kommende blomsterfestival står Rejsestalden, Jægerspris Netværk og Superbrugsen. 

Man satser på, at arrangementet bliver et årligt tilbagevendende arrangement i påskedagene.

Andre artikler fra denne uge