Blodbøg i farezonen

Blodbøg i farezonen

Af Conny Probst

KIRKE HYLLINGE : I Kirke Hyllinge håber en række beboere på, at Center for Teknik & Miljø i Lejre Kommune er blevet oversvømmet med indsigelser mod en dispenstionsansøgning, der blandt andet vil afstedkomme, at en stor bevaringsværdig blodbøg kan fældes. 

”Et af byens flotteste træer er i fare. På trods af en lokalplan for Ryttergårds-grunden, hvor blodbøg, poppeltræer og togvold er blevet lovet bevaringsværdige, er der nu blevet søgt om dispensation til blandt andet at fælde det store majestætiske træ”, skriver Camilla Fahy i et opslag på facebook. 

Opslaget har fået en del kommentarer fra folk, der er forbavsede over ansøgingen. En kalder blodbøgen – der har en omkreds på 370 centimeter – for  ”Kirke Hyllinges smukkeste træ”. 

51 boliger
I december 2016 besluttede kommunalbestyrelsen at indgå samarbejde med Lejre-Bramsnæs Almennyttige Boligselskab om cirka 60 boliger ved Ryttergården. Året efter besluttede politikerne af reducere antallet af boliger til 51. 

I december 2017 offentliggjorde man den vedtagne lokalplan LK53 for boliger ved Ryttergården – hvor der på kortbilag 3 er indtegnet ni bevaringsværdige træer, heriblandt blodbøgen.

Man kan også læse i § 8.1 at: ”Bevaringsværdig eksisterende beplantning skal bevares. Det drejer sig specifikt om den store blodbøg i den sydlige del af området og beplantningen lige sydøst for denne samt et par af de stynede træer ved den ene parkeringsplads”. Nu har kommunen modtaget en ansøgning om dispensation fra § 8.1. Den bevaringsværdige blodbøg samt to bevaringsværdige træer på den kommende p-plads ønskes fældet.

Det smukke træ
Kan det virkelig være rigtigt, at vi skal miste noget så smukt og betydningsfulde for mange mennesker på grund af et byggeri, spørger Camilla og Anthony Fahy, der anslår, at blodbøgen er plantet for over 150 år siden.

– Mon ikke de kommende beboere vil få glæde af træet. Kan planlæggerne virkelig ikke inddrage et smukt træ i deres planlægning. Vi kan ikke forstå, at man kan søge om at kunne fælde et træ, som er så gammelt og uerstatteligt, siger de samstemmende.

Fristen for bemærkninger til ansøgningen om dispensation udløb mandag den 29. april. Nu er det op til politikerne at træffe den endelige afgørelse i sagen.

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »