Bevar hovedstadsudligningen

0

På vegne af alle socialdemokratiske byrådsmedlemmer Poul Erik Skov Christensen, Jesper Wittenburg, Susanne Betina Jørgensen, Kenneth Jensen, Anne-Lise Kuhre,
Lars Jespen samt Tina Tving Stauning gruppeformand Frederikssund Byråd

Vi er glade for, at byrådet har kunnet stå sammen om en fælles henvendelse til regeringen om udspillet til en ny udligningsreform. Selvfølgelig har vi som socialdemokrater også flere gange henvendt os direkte til ministeren om vores bekymringer.

Vi har sagt tak til den socialdemokratiske regering for at gå i lag med en af de mest udskældte og usikre grundlag for kommunernes økonomi, nemlig udligningssystemet. Flere andre regeringer har forsøgt sig. Nu håber vi at socialdemokraterne i Folketinget kommer i mål med at forhandle en aftale på plads. Det er der brug for. 

Vi mener dog ikke, at det er en god ide at fjerne Hovedsstadsudligningen. 

Frederikssund Kommune betaler årligt alt i alt omkring 100 mio. kr. til udligningssystemet. Omkring 190 mio. kr. til landsudligningen og modtager ca. 90 mio. kr. fra hovedstadsudligningen. 

Vi er tilfredse med, at Regeringen anerkender Frederikssund Kommunes situation ved at nedsætte betalingen til landsudligningen med omkring 45 millioner, men dette vendes til en større regning ved at fjerne de 90 millioner, som hovedstadsudligningen indtil nu har givet os. Det er derfor et bekymrende udspil.

Frederikssund Kommune er en atypisk kommune i forhold til mange andre hovedstadskommuner. Vi er en geografisk stor kommune med både by og land og med ganske andre vilkår end mange andre hovedstads- og omegnskommuner. Frederikssund Kommunes borgere tjener mindre end i andre kommuner og der er dermed et lavere skattegrundlag. Det er dette, der netop indtil nu har givet os penge i hovedstadsudligningen. 

Regeringen har fremlagt en lang række parametre for det nye udspil. Der skal flyttes penge fra by til land og fra rig til fattig. Der skal være større vægt på sociale udgiftsbehov. Der skal være øget refusion i dyre sociale sager og Au pairs skal ikke udløse tilskud. 

Alt sammen forslag, som vi bakker op omkring, men i forhold til vækst, tilflytning og skattegrundlag er Frederikssund Kommunes situation sårbar. 

Siden kommunalreformen er befolkningstallet i Frederikssund Kommune steget i gennemsnit med blot 119 personer om året. I procent blot 0,26% vækst, hvilket er lavt i forhold til mange andre kommuner i hovedstadsområdet. Det samme er beskatningsgrundlaget, hvor Frederikssund er i den tredje laveste del i hovedstadsområdet. 

Og den nødvendige, men høje skatteprocent er nu den højeste udskrivningsprocent i området. Så med lav vækst, lavt beskatningsgrundlag og høj udskrivningsprocent kan det ikke passe, at regeringen kommer frem til, at Frederikssund Kommune skal bidrage med yderligere 45 mio. kr. 

Ja vi undrer os desuden over, at en lang række kommuner, der har bedre vilkår end Frederikssund Kommune efter udspillet vil være bedre stillet end os og vil modtage flere penge i udligning. Det må kunne gøres bedre i den endelige aftale. Der omtales et nyt hovedstadstilskud som erstatning for hovedstadsudligningen – men hvordan beregnes det og hvilken størrelsesorden kan det blive til?  

Vi har derfor opfordret regeringen til igen at se på konsekvenserne ved at fjerne hovedstadsudligningen. De store forskelle på kommunerne i hovedstadsområdet gør det nødvendigt med en hovedstadsudligning for at sikre et anstændigt velfærdsniveau i hele hovedstaden. Vi ønsker ikke at blive hægtet af i forhold til vækst, udvikling og service i Frederikssund Kommune. Vi kæmper for velfærden hver dag.

Vi socialdemokrater går grundlæggende ind for ideen om udligning og bidrager gerne. Men vi forventer også, at en ny reform af udligningssystemet ikke skævvrider yderligere. 

Derfor skal hovedstadsudligningen gen-
overvejes.

Deltag i debatten
Share.

About Author