Bedst i test

Foto: Rådet for sikker trafik

Frederikssund Kommune scorer de højeste point i en landsdækkende måling af kommunernes arbejde med trafikundervisning.

Af journalist Conny Probst

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Kommunernes Skoletrafiktest er en årlig måling af kommunernes arbejde med trafikundervisning i landets grundskoler (folke-, fri- og privatskoler) samt den kommunale forankring af trafiksikkerhedsarbejdet.

Det er Rådet for Sikker Trafik, der står bag målingen, og alle landets kommuner på nær én har deltaget.

I Kommunernes Skoletrafiktest for skoleåret 2022/2023 har alle de adspurgte skoler og administrationen i Vej og trafik samt Børn og skole bidraget til besvarelse af spørgeskemaerne i målingen.

Resultatet viser, at Frederikssund Kommune er den bedste kommune i landet til det vigtige arbejde, som undersøgelsen måler på.

Flot fremgang

Kommunen opnåede det højeste antal point, som var 935 point ud af 1.000 mulige, hvilket er en flot fremgang fra sidste år, hvor Frederikssund fik 771 point.

I Frederikssund Kommune har man fået rigtig godt fat i trafikundervisningen i både indskoling, mellemtrin og udskoling.

Undersøgelsen har tre nedslagspunkter, hvor der måles på, hvor mange klasser, der haft undervisning i henholdsvis gåprøve, cyklistprøve samt risikoforståelse og adfærd.

Resultatet viser, at der scorer Frederikssund 100 procent.

Alle skoler i Frederikssund Kommune har en færdselskontaktlærer, og alle skoler har nu en trafik politik, hvori der er en nedskrevet plan for trafikundervisningen.

Vej-Skole-Politi-samarbejdet

I Frederikssund Kommune har man deltaget i denne måling igennem de sidste 11 år og har år for år forbedret indsatserne på området, styrket samarbejdet på tværs af forvaltninger og dermed forbedret resultatet i målingen, så kommunen nu er den bedste på området.

Der ligger en lang proces bag, og det kræver et vedholdende fokus at opnå de gode resultater.

VSP-samarbejdet (Vej-Skole-Politi) i Frederikssund Kommune er organiseret sådan, at skolernes færdselskontaktlærere har et netværk, som Vej og Trafik faciliterer.

Her mødes færdselskontaktlærerne, politiet og Vej og Trafik fire til fem gange om året og koordinerer og udvikler trafikundervisningen og drøfter trafikale forhold ved skolerne.

Trafikdag

Det nyeste tiltag i samarbejdet har også været omkring skolelederne for at opnå ledelsesmæssig forankring på alle skoleafdelinger.

Tiltaget omfatter indførelse af en årlig trafikdag; den første blev afviklet den 29. marts 2023, hvor alle årgange på alle skoler modtog trafikundervisning en hel dag.

Formålet med en trafikdag er at komme i mål med at få sikret trafikundervisning til alle årgange.

Det er særligt udskolingen, som har haltet bagefter.

Det er et vigtigt sted at sætte ind, da statistikken for trafikulykker viser, at de farligste år i trafikken er i aldersgruppen 16 til 26 år.

Andre artikler fra denne uge