Beboermøderne genoptages på Nordhøj

0

På det seneste møde i Velfærdsudvalget fik politikerne en orientering om de midlertidige flygtningeboliger på Nordhøj.

SKIBBY: I foråret 2016 modtog Frederikssund Kommune – i lighed med landets øvrige kommuner – et stigende antal flygtninge. I 2016 besluttede Byrådet derfor at etablere 25 midlertidige flygtningeboliger ved omsorgscenter Nordhøj i Skibby i de tidligere ældreboliger. 

Siden 2017 er antallet faldet betydeligt, og forventningen til antallet af nye flygtninge de kommende år er også begrænset. 

Regnbuen i Jægerspris blev i 2019 nedlagt som midlertidig indkvartering for flygtninge, i takt med at beboerne fraflyttede, og Byrådet besluttede at sælge Regnbuen. 

Nordhøj er i dag Frederikssund Kommunes tilbud om midlertidig indkvartering.

Den seneste udmelding fra Udlændingestyrelsen viser, at Frederikssund Kommune kan forvente at modtage seks flygtninge i 2022.

Ikke permanent
Folketingets vedtagelse af Finansloven for 2019 betød blandt andet, at flygtninge ikke længere har retskrav på en permanent bolig. 

Kommunerne skal fortsat tilbyde midlertidig indkvartering. 

Der arbejdes fortsat på – inden for beboernes økonomiske rammer – at finde egnede boliger til dem for at sikre, at Nordhøj løbende har ledige boliger. 

Familier med børn bliver prioriteret i tildeling af boliger. Beboernes begrænsede økonomi gør det dog vanskeligt for dem at finde en ordinær bolig.

Primært enlige mænd
I april var der 34 beboere på Nordhøj. 

De fleste er enlige mænd, men der bor også familier, herunder fire børn. 

De 34 beboere har seks forskellige nationaliteter; Afghanistan: 1, Eritrea: 6, Irak: 1, Iran: 12, Somalia: 4 og Syrien: 10.

De nuværende beboere er kommet til i perioden fra 2016 og frem; 2016: 5, 2017: 8, 2018: 2, 2019: 7, 2020: 10 og 2021: 2

Ud af de 30 voksne er 10 i uddannelse, fire har ordinært arbejde og 16 modtager offentlig forsørgelse.

Atter beboermøder
Der har siden etableringen af Nordhøj været et tæt samarbejde i form af beboermøder med kommunens servicekorps, jobcentret og beboerne for blandt andet at sikre et godt miljø og ro og orden i bygningen. 

Dette samarbejde har været sat på pause grundet Covid-19. 

 For at styrke integrationen blandt beboerne – og som opfølgning på tidligere tiltag – har Center for Job og Rådgivning besluttet, at en medarbejder fra nu af fysisk er på Nordhøj to gange om ugen, ligesom beboermøder genoptages under hensyn til de sundhedsfaglige anbefalinger om afstand m.v. 

Det sker i samarbejde med kommunens øvrige afdelinger og der vil igen ske en inddragelse af frivillige samarbejdspartnere.

Deltag i debatten
Share.

About Author