Beboere i plejeboliger bliver kørt ud på broen

Beboere i plejeboliger bliver kørt ud på broen

FREDERIKSSUND KOMMUNE: I en statusopdatering til fritids- og kulturudvalget oplyser administrationen, at programmet for indvielsen af Kronprinsesse Marys Bro den 28. september nu er endeligt og kan ses på festoverfjorden.dk. 

De omkring 60 lokale klubber og foreninger, der deltager på dagen, har bidraget med en kort beskrivelse af deres forening og hvilke aktiviteter, de bidrager med på dagen.

Der er ved at blive lagt sidste hånd på at finde egnet parkering herunder cykelparkering. Flere områder er i spil. Der vil blive opfordret til at flest mulig cykler denne dag.

Fjordforbindelsen har hyret ekstern sikkerhedskonsulent, som sammen med dem er med til at sikre eventplads i forhold til sikkerhed og inddrivelse af tilladelser på dagen.

Der er igangsat et indledende samarbejde med Marius Pedersen om tilbud på affaldssortering og bortkørsel. Fjordforbindelsens bestyrelse har besluttet, at der bliver sortering af affald. Det er aftalt med Frederikssund Erhverv, at boderne tager pap med tilbage til genbrug. 

Frivillige
Det forventes, at Frederikssund Kommune og Fjordforbindelsen Frederikssund sammen skal bruge 120 frivillige på dagen. Endvidere hverves der også frivillige til Frederikssund Erhverv, hvor det er en forudsætning for deltagelse, at det gøres i et samarbejde med frivillige foreninger.

Alle frivillige rekrutteres gennem lokal foreninger. Fore-
 ningerne modtager 75 kroner i timen pr. frivillig til deres forening. 

Det er ikke muligt for den enkelte at tjene på sin deltagelse, men ønsker man at være frivillig – og ikke er tilknyttet en forening – kan pengene doneres til en forening. 

Søndag d. 29. september har Fjordforbindelsen Frederikssund inviteret kommunens borgere fra plejeboliger og sociale bosteder til et lukket arrangement, hvor beboerne får mulighed for at blive kørt i busser ud på broen og kan se broen og naturen på nærmeste hold og i mere rolige omgivelser. 

Der er stor opbakning til søndagsarrangementet: På nuværende tidspunkt har centrene tilmeldt cirka 100 beboere til arrangementet.

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »