Badning frarådes ved to strande

Badning frarådes ved to strande

HORNSHERRED: Frederikssund Kommune har modtaget nye analyseresultater fra alle badevandsstationer før start på badesæsonen 1. juni-15. september 2023.

Resultaterne viser et forhøjet indhold af bakterier i havvandet ved badestederne Hyllingeriis og Vellerup Vig.

De øvrige badesteder har en fin badevandskvalitet.

Hvis der måles høje værdier, overvejer kommunen om der er grund til at nedlægge badeforbud. Der er målt forhøjede værdier af bakterierne e coli og enterokokker i vandet ved Vellerup Vig og Hyllingeriis Strand. I samråd med embedslægen fraråder man derfor badning ved begge disse strande.

Der arbejdes på at få sat skilte op på strandene snarest muligt.

Frederikssund Kommune kan generelt ikke anbefale badning tæt ved udløbene fra tre renseanlæg: Nr. Dråby Renseanlæg ved Jægerspris by, Hyllingeriis Renseanlæg i Skibby Øst, og ved Rendebæk Feriehjem, Skibby Vest.

Andre artikler fra denne uge

Tak Anja!


Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti (O) På byrådsmøde i spørgetimen talte Anja Bisp Pedersen om gensidig loyalitet. En super vigtig

Læs mere »