ASF-tilbud lukkes

0

JÆGERSPRIS: I forbindelse med visitationsprocessen til skoleåret 2022/2023 har der vist sig behov for at foretage to ændringer i tilbudsviften for at kunne imødekomme børn og unges behov for specialpædagogisk bistand.

Den ene ændring forudsætter, at udvalget for Skole, klub og SFO godkender ændringen – hvilket udvalget har gjort på juni-mødet. Den anden ændring er en udvidelse af et eksisterende tilbud og forudsætter ikke godkendelse. Udvalget har godkendt en lukning af almenklasse med autismepædagogik (ASF tilbud) for 3. klasse på Jægerspris Skole. Med den bemærkning, at udvalget løbende forholder sig til, om tilbudsviften matcher elevernes behov.

Beslutningen om at nedlægge tilbuddet på Jægerspris Skole er truffet, da det har vist sig, at der i det kommende skoleår ikke er elever i målgruppen for lige præcis den type tilbud, som ASF-tilbuddet er organiseret som.

En vurdering af om, et lignende tilbud på et senere tidspunkt skal oprettes med en anderledes organisering og bemanding, bliver en del af den større analyse om det specialiserede undervisningsområde, der pågår netop nu.

Samtidig udvides specialtilbuddet Falken på Trekløverskolen, afdeling Falkenborg, da der har vist sig et behov for at tilbuddet også omfatter indskolingen, dvs. det udvides fra 4.-6. klasse til også at omfatte 0.-3. klasse.

Share.

About Author

Avatar photo