Ansøgninger for 1,1 million kroner

Ansøgninger for 1,1 million kroner
Der er i budgetaftale 2024 afsat 600.000 kroner til renovering af padelbanerne i Jægerspris. Midlerne skal derfor ikke prioriteres fra Idræts- og Spejderfacilitetspuljen. Foto: Steen Westh

Der er indkommet fem ansøgninger til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen i denne omgang. Primært vedrørende padelbaner

FREDERIKSSUND KOMMUNE: På det seneste møde i udvalget for Unge, fritid og idræt fik politikerne en orientering om de ansøgninger til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen.

Ved seneste ansøgningsfrist indkom der fem ansøgninger.

Herudover er fire tidligere ansøgninger endnu ikke behandlet.

De fem ansøgninger er på sammenlagt 1.181.806 kroner.

De fire ansøgninger fra tidligere er på sammenlagt 973.500 kroner.

Samlet set er der ubehandlede ansøgninger for 2.155.306 kroner til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen. Pr. 21 september resterede der 51.533 kroner i puljen.

De ubehandlede ansøgninger – der primært omhandler nye padelbaner og reparation af allerede eksisterende baner – vil blive behandlet på udvalgets møde 28. november 2023.

Alle ansøgere har fået besked om, at behandlingen af ansøgningerne er udskudt.

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »