Andersen tager orlov

Andersen tager orlov

FREDERIKSSUND: Byrådet har sagt god for, at Hans Andersen (V) holder orlov fra sine kommunale hverv fra 1. februar 2024 og indtil videre.

Folketingsarbejde, herunder funktion som Venstres finansordfører (valgt december 2023) samt tiltrædelse som kommitteret i Hjemmeværnet pr. 1. februar 2024 er begrundelsen for anmodningen om orlov.

Jens Jørgensen (V) bliver stedfortræder for Hans Andersen i to udvalg:

• Job, erhverv og kultur

• Klima, natur og energi.

Når Hans Andersen (V) på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder Jens Jørgensen (V) af Byrådet mv.

Rokader

Venstre har anmodet om en rokade i forhold til to udvalgsposter.

Anne Sofie Uhrskov udtræder af Unge, fritid og Idræt samt indtræder i Økonomiudvalget pr. 1. marts 2024.

John Schmidt Andersen (V) udtræder af Økonomiudvalget og indtræder i Unge, fritid og idræt pr. 1. marts 2024.

Andre artikler fra denne uge