Anbefaler ændring af fredningsforslag

0

JÆGERSPRIS: I starten af juli 2020 rejste Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Frederikssund Kommune et forslag om fredning af Jægerspris skyde- og øvelsesterræn.

Det har affødt tre høringssvar, som Fredningsnævnet har bedt kommunen om at forholde sig til.

Høringssvarene kommer fra Miljøstyrelsen, Forsvarsministeriet og Kong Frederik den Syvende Stiftelse i Jægerspris og drejer sig blandt andet om jagt.

Formålet med fredningen er at sikre området mod fremtidig udvikling som by- eller sommerhusområde, anlæg af veje og andre permanente anlæg. Og at bevare landskabelige, naturmæssige, kulturhistoriske og rekreative værdier.

Fredningen vil ikke hindre Forsvarets aktiviteter, men fredningen indeholder en såkaldt sovende bestemmelse, som først aktiveres den dag, Forsvaret forlader området.

Jagt
Kong Frederik Den Syvendes Stiftelse i Jægerspris og Miljøstyrelsen mener, at jagten i området bør reguleres af jagt- og vildtforvaltningsloven, da der ikke ses belæg for et forbud.

Kong Frederik Den Syvendes Stiftelse mener blandt andet, at kron- og dåvildtet bør reguleres, da de forvolder skade på deres skovområde.

Danmarks Naturfredningsforening lægger op til, at jagtforbud træder i kraft den dag, Forsvaret måtte forlade området.

Klima, natur og energi har diskuteret sagen og et flertal i udvalgt har indstillet til Byrådet, at man anbefale Fredningsnævnet at tage bestemmelsen om jagtforbud ud af fredningsforslaget.

Afgrænsning
Forsvarsministeriet mener, at fredningsafgrænsningen skal afspejle terrænets naturværdi på fredningstidspunktet.

De mener, at det kun er området vest for Kulhusvej, der udgør en naturlig geografisk afgrænsning i terrænet, der skal være omfattet af fredningen.

Et enigt udvalg for Klima, natur og energi anbefaler byrådet, at man fastholder fredningsafgrænsningen.

Det er Fredningsnævnet, der beslutter, om høringssvarene giver anledning til ændring i fredningsforslaget.

Det er også Fredningsnævnet, der beslutter, om fredningen skal gennemføres.

Share.

About Author