Ambassadøren skal også være tryg

Ambassadøren skal også være tryg

Af Inge Messerschmidt gruppeformand
Dansk Folkeparti

Nordsjællands Politi vil udpege tryghedsambassadører i alle kommuner i Nordsjælland. Vi i Frederikssund kommune er udvalgt som de første i Nordsjælland. Det blev vi orienteret om på byrådsmødet, og da det var en orienteringssag, kunne vi ikke beslutte eller ændre noget, men derfor kan vi godt have en holdning til det.

Vores lokalpoliti er pr. september i år udflyttet. Det betyder dog ikke, at der ikke er politi i Frederikssund, men politiets lokalkendskab forsvinder stille og roligt.

 I konceptet for tryghedsambassadørerne står der at:  “Ambassadørernes formål er at agere bindeled mellem politi og øvrige personer i et lokalsamfund, ved dels at kommunikere lokale udfordringer eller bekymringer til politiet og/eller distribuere politiets budskaber til lokalsamfundet. Det er vigtigt, at     ambassadøren har en konstruktiv tilgang og deltager i at finde løsninger på diverse udfordringer.  Ambassadøren arbejder frivilligt og er ulønnet og kan ikke modtage anmeldelser – dette skal altid ske via de eksisterende kanaler 1-1-4 og 1-1-2.”

Det vil sige at: Han skal observere og viderebringe informationer til politiet om udfordringer – store som små. Han skal deltage i at finde løsninger i forhold til de oplevede udfordringer. Han skal arbejde frivilligt og ulønnet. Borgerne kan ikke bruge ham til anmeldelser mv. Han skal være synlig i lokalsamfundet.

I mine øjne en meget udsat person, der skal fungere som erstatning for lokalpolitiets lokalkendskab.

De første steder, der skal være tryghedsambassadører hos os, er i Skibby og Slangerup. Her vil det måske kunne fungere, da det ikke er her, de helt store udfordringer hersker. Men det er næppe kun den lokale     knallertbande, der skal holdes øje med.

Her tænker jeg Frederikssund.

Hvordan vil man sikre trygheden og sikkerheden for ambassadøren selv? Han kan risikere selv at komme gevaldigt i klemme hos de personer, som han observerer og meddeler videre til politiet.

Der er stor forskel på, om du færdes i lokalsamfundet som betjent med uniform på, eller om du færdes som ambassadør, der er en almindelig borger som visse grupperinger kan opfatte som en, der stikker næsen lidt 

for langt frem. Ambassadøren bor formentlig selv i lokalområdet, så jeg kan godt frygte, at det kan blive en meget udsat person i visse situationer.

Det bliver interessant at følge, og jeg håber, beskrivelsen tryghedsambassadør betyder tryghed i lokalsamfundet men også for ambassadøren selv.

Andre artikler fra denne uge