Alternative placeringer ønskes

0

ONSVED/KROGSTRUP: Frederikssund Kommune har modtaget et ønske om etablering af en tankstation med lademulighed for elbiler for enden af Fjordforbindelsen ved rundkørslen mellem Onsved og Krogstrup. 

Den ønskede tankstation med lademulighed for elbiler – af ansøger kaldet en energistation – er i modstrid med beskyttelsen af Krogstrup Kirkes omgivelser i Kommuneplan 2021. Energistationen ønskes placeret ved rundkørslen i det store åbne landskab på Hornsherred, hvor Fjordforbindelsen sluttes i en rundkørsel. 

Bilister på Fjordlandsvej ser i dag Krogstrup Kirke smukt beliggende på skråningen op til Julianehøj og Julianehøj Skovs skovbryn. Med en tankstation i gul signalfarve og med reklamepylon vil trafikanternes blik komme til at hvile på energistationen og ikke på kirken og det omgivende terræn op mod Julianehøj Skov. 

Ydermere har Frederikssund Kommune modsat sig råstofgravning for at beskytte kirkeomgivelserne og indsigten til Julianehøj, men regionen har udlagt råstofgraveområder på trods af kommunens ønsker. Energistationen er desuden i modstrid med Kommuneplanens bestemmelser om beskyttelse af grundvandet. Energistationen ønskes placeret i et følsomt indvindingsområde, hvorfra Skuldelev Vandværk indvinder vand til sine forbrugere. Området er et område med særlige drikkevandsinteresser.

Administrationen havde derfor anbefalet udvalget, at en kommende tankstation placeres i eller i umiddelbar tilknytning til eksisterende byzoner – for eksempel. i Skibby, Lyngerup, Frederikssund eller Vinge. Udvalget besluttede at udsætte sagen. Man er positiv overfor ideen, men ønsker alternative placeringer afdækket. Administrationen er derfor blevet bedt om at gå i yderligere dialog med ansøger og øvrige myndigheder.

Share.

About Author