Ældrerådet opfordrer flest mulige til at stille op til valg til ældrerådet

Ældrerådet opfordrer flest mulige til at stille op til valg til ældrerådet

Den 16. november, samtidig med Kommunal- og Regionsvalget, skal der vælges et nyt ældreråd i Frederikssund Kommune. Der bliver fholdt fire informations- og opstillingmøder i løbet af juni rundt i kommunen.

FREDERIKSSUND KOMMUNE: – Det er vigtigt, at så mange som muligt stiller op til valget, så der kommer debat og interesse om valget. Ved sidste ældrerådsvalg var stemprocent 60. Jeg forventer, den bliver endnu højere, hvis mange kandifortæller Lissi Gyldendahl, formand for Ældrerådet i Frederikssund Kommune.

Nogle af de emner, som under sidste ældrerådsvalg var vigtige for kandidaterne, var at få professionaliseret Ældrerådet og få så megen indflydelse som muligt.

I år forventer formanden, at det er spørgsmål som antal af plejehjemspladser og eventuelle nedskæringer på ældreområdet samt Ældrerådets forslag om at oprette et Informations- og Klageråd, med en indarbejdet whistleblowerordning, der bliver debatteret.  

– Da der også er kommunalvalg, vil Ældrerådet – hvis det er muligt på grund af Covid 19 – holde et borgermøde, hvor vi stiller spørgsmål til politikerne om, hvad de har tænkt sig på Ældreområdet. Her vil spørgsmål om ældres sundhed, behovet for hjemmehjælp samt boliger til ældre komme op, fortæller formanden.

– Men alle spørgsmål, der vedrører ældre borgere i kommunen, er i princippet relevante at få sat på dagsordenen. 

Fast høringspart
Som fast høringspart og talerør for de ældre borgere i kommunen, skal man som ældrerådsmedlem forholde sig til alle forslag i kommunen, der vedrører ældre. 

Lige fra besparelser i hjemmeplejen, udviklingen på plejehjem og nye ældreboliger til ændringer i den offentlige transport. 

– Vi kan også selv komme med ideer og forslag, fortæller Lissi Gyldendahl. 

– Der sker rigtigt meget på ældreområdet i Frederikssund Kommune, og ældrerådets medlemmer skal kunne forholde sig til mange forskellige områder og problemstillinger. 

– Man skal også være indstillet på, at ældrerådet ikke kan tage politiske beslutninger, men alene kan påvirke de beslutninger, kommunen tager ved hjælp af de gode argumenter. 

Indflydelse
Det er ikke en ”kaffeklub”, for det kræver forskellige kompetencer at sidde i Ældrerådet, fortæller Lissi Gyldendahl. 

– Meget af arbejdet foregår pr mail. Så en vis form for IT-kompetence skal der til. 

Hver måned får Ældrerådsmedlemmerne tilsendt udvalgsdagsordener fra Velfærds- og Social og Sundhedsudval.

– Det skal der afsættes tid til. Vi holder forskellige borgermøder, som skal forberedes og afvikles, og vi har samarbejde med de øvrige ældreorganisationer i kommunen.

– Men, når det er sagt, er det både interessant og givende at have indflydelse på de forskellige politikker samt have et godt samarbejde med politikerne.

Alle borgere, der er fyldt 60 år og bor i kommunen, kan stille op som kandidat.

Ønsker man mere information, kan man gå ind på Ældrerådets hjemmeside:
www.frederikssundaeldreraad.dk.

Andre artikler fra denne uge