Ældrepleje, hvordan ser det ud i Frederikssund?

0

Af Formand for Ældrerådet Frederikssund
Lissi Gyldendahl
Søbovej 2, Jægerspris
 

Der en ingen undskyldning for den uværdige behandling, som Else og Niels har været udsat for! Basta. 

Plejepersonalet skal være professionelle og omsorgsfulde overfor de mennesker, de hjælper både på plejehjemmene og i deres eget hjem.

Har vi nu mistet tilliden til alt personalet på plejehjemmene-og hvordan ser det ud i Frederikssund Kommune.

Jeg har i den tid jeg har været medlem af Ældrerådet, fået indtryk af, at vi har en god omgangstone og en god pleje på Kommunens plejehjem. 

Hvis der skulle være nogle, – også pårørende, som ikke har samme opfattelse – så kontakt Ældrerådet. 

Vi kan ikke tage enkeltsager, men en enkelt sag kan sagtens gøres generelt. 

Vi kan tage drøftelserne med politikerne, som vi jævnligt holder møde med. Og de har brug for at få at vide, hvis noget ikke fungerer.

I Ældrerådet har vi påpeget, at det ikke er OK at sparer på Ældreområdet- personalet løber stærkt nok, hvilket fratager (omsorgs-) tid fra vores plejehjemsbeboere.

Selvom der sidste år blev tillagt godt 20 millioner kroner til Ældreområdet i Frederikssund var det ikke penge, der kunne bruges på bedre pleje eller omsorg. 

De dækkede kun det konstante underskud, der hvert år blev resultatet af at der ikke blev afsat penge nok til området.

Der blev hvert år brugt flere sygeplejetimer, flere hjemmehjælpstimer osv., end der var budgetteret så de dækkede kun det hul der viste sig hvert år pga. underbudgettering. 

Alligevel var der efter første Kvartal i 2020 et underskud på cirka 15 millioner kroner. Det fremkommer hovedsagelig fordi der ikke er sat penge nok af til antallet af personer der kommer på plejehjem. 

Med åbningen at friplejehjemmet Attendo var der mulighed for at afkorte ventetiden for at få en plejehjemsplads. 

Nu er budgetforhandlinger gået i gang og det må så vise sig om politikerne vil skære på de offentlige plejehjemspladser og lade ventelisten stige igen. 

Alle tal viser, at vi om få år har for få plejehjemspladser og får behov for at bygge nyt plejehjem. Så jeg håber at politikerne ikke smadre vores nuværende plejehjem eller lukker og sælger fx Tolleruphøj som der har været talt om.

Har sagerne om Else og Niels gjort at vi har mistet tilliden til vores Plejehjemspersonale? 

Det håber jeg ikke. Men, jeg er ikke i tvivl om at nedskæringer, i sidste ende har konsekvenser. 

Hvis vi ser på Frederikssund, brugte vi kroner 38.575 pr ældre, hvor man for eksempel i Brøndby brugte kroner  59.986 kr. pr. ældre. 

Det siger måske noget om det arbejdspres, vi udsætter vores plejepersonale for?

Når hverdagen kendetegnes af massivt arbejdspres, for højt arbejdstempo eller for få hænder, som i værste fald, hvis ikke der gribes ind i tide, kan resultere i afmagt og forråelse og kerneopgaven, omsorgen og nærvær forsvinder lidt efter lidt, dag efter dag – år efter år. 

Det kan vi gøre noget ved.

Det skal vi gøre noget ved- lad os kæmpe for værdigheden i velfærden – det er et fælles ansvar.

Deltag i debatten
Share.

About Author