Årsmøde i multikulturforeningen

0

SKULDELEV/SELSØ: Skuldelev-Selsø Multikulturforening har holdt generalforsamling. En lille sluttet forsamling trodsede coronarestriktioner, og der blev tjekket Corona pas og blev båret mundbind – som tiden foreskriver, fortæller foreningens formand, Nanny Kragh Mortensen. 

Foreningen har 100 medlemmer og 2020 startede godt med to koncerter Den første i januar, hvor foreningen og Skuldelev-Selsø Menighedsråd havde bedt den lokale Elvis (Erling Birkeholm) optræde med sange fra Elvis’ religiøse repertoire. Kirken var fyldt, og det betød, at ca 160 mennesker oplevede denne fine og gratis koncert i Selsø kirke. 

Den 5. marts var Skuldelev skoles gymnastiksal fyldt og cirka 110 fik en forrygende ”John Mogensen” koncert. 

– Ingen anede, at en lille uge efter lukkede landet, og koncerter og arrangementer blev lukket og udsat. Vi fik dog kørt tur med Skibby Aktives traktor i Henrik Pontoppidans spor i august – men resten af årets planlagte arrangementer blev udsat/aflyst, fortæller Nanny Kragh Mortensen. 

Småt med indtægter
Foreningen arbejder også som et lokalt kulturudvalg og støttede Hornsrock og indkøbte mikrofoner mv, som blev lånt ud til skolekomedien. 

Hvert år er der også investeringer til ting og sager i Skuldelev Hallen.

– Foreningen plejer at tjene penge på loppemarked i september og bankospil i november – og omsætte, hvad der tjenes, så vi kan sælge koncertbilletter til 100 kroner. Men i 2020 var der ingen indtægter ud over kontingentet. Så vi kom ud af 2020 med et større underskud. 

– Bestyrelsen har besluttet, at medlemmerne skal have noget mere for deres kontingent i 2020, fordi vi tror, at rigtig mange har brug for at komme ud og opleve noget i en social og hyggelig sammenhæng. Derfor har vi indbudt medlemmerne til en gratis-koncert i slutningen af juni – og håber samtidig, at der er blevet styr på Coronaen, så vi kan samles, næsten som i de gode gamle dage.  Der var ingen udskiftning i bestyrelsen, da alle var villige til genvalg – og konstituerede sig lige efter generalforsamlingen:  Nanny Kragh Mortensen (formand), Michael Olsen (næstformand), Joan Laugesen (kasserer og sekretær), Lone Lundø, Jørgen Christensen, Uffe Knuth Hansen og Bodil Sveegaard. Suppleanter: Gitte Larsen og Morten Petersen. Revisioner: Hanne Hardø og Jan Jensen. 

Kommunal støtte
Senere på aftenen gik snakken om, hvordan Frederikssund Kommune egentlig støtter lokale tiltag. 

– Der var en del undren over ansøgninger af store beløb og små entreindtægter, der slet ikke matcher andre foreningers budgetter. Der var også undren over, hvilke foreninger kommunen giver et ekstra tilskud på 75 kroner pr medlem på grund af Coronatidens manglende træk på kulturpuljen, som man kunne læse i Lokalavisen og Frederiksborg amts Avis. 

– Der var bred enighed om, at det nok var værd at holde øje med de ting og få større viden og forståelse for kommunens dispositioner, og måske også søge om tilskud til dyrere arrangementer, hvor vi hidtil har holdt os tilbage og disponeret indenfor, hvad vi havde penge til i det pågældende år, fortæller Nanny Kragh Mortensen. 

Og så har bestyrelsen udarbejdet en arrangementsliste for efteråret, som man håber, kan gennemføre uden restriktioner: to koncerter, Skuldelev løb/dag og bankospil. 

Deltag i debatten
Share.

About Author