Årsmøde i Ældre Sagen Skibby

Årsmøde i Ældre Sagen Skibby
Til slut sang de fremmødte ”Skuld gammel venskab rejn forgo” som tak for i aften.

2023 blev året, hvor det endeligt lykkedes at få Herreværelset i gang

Af journalist Conny Probst

SKIBBY: 51 medlemmer var mødt op, da Ældre Sagen holdt årsmøde på Nyvej 7 B.

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formanden Kirsten Nørskov, der kunne berette, at man havde holdt det første møde i herreværelset i oktober, og at det var Peter Kjeldsen, der stod for aktiviteten.

Møderne bliver fremover flyttet til lokaler i Sønderby Kultur- og Bryghus. Det er nu 29 deltagere.

Der var stor tak til både ledere og deltagere i to litteraturkredse, it-cafeen, to 2 linedance hold, let motion, seniorbio, bowling, madklubben, mandeholdet i snedkerværkstedet, stolemotion, engelsk samtale, den hjælpende hånd, besøgsvenner, Danmark spiser sammen, tryghedsopkald, rejser, bisidderordningen samt vågetjenesten, som dækker hele kommunen.

Sidstnævnte modtog i december Frederikssund prisen på kr. 2.500 kroner.

Ældre Sagen efterlyser besøgsvenner til demensramte i Skibby området.

Man er nu oppe på 1.877 medlemmer i 1.271 husstande.

På valg var: Benny Andersen, Frede Vittrup Christensen, Gitte Svendsen og Inge Askjær. Suppleanter: Anny Lorentzen, Anne-Grethe Adolfsen og Susanne Bettina Jørgensen. Alle blev genvalgt.

Der blev uddelt 15 års nåle til: John Mårtensen, Gitte Svendsen, Helle Hansen og Anna Rasmussen.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med:

Kirsten Nørskov, formand, Frede Vittrup Christensen, næstformand, PR og pressekontakt, Benny Andersen, kasserer og banko, Inge Askjær, sekretær og vågetjenesten, Gitte Svendsen, besøgsvenner og Danmark spiser sammen, Jørgen Jannerup, IT- Café og Lise Lotte Due, bisiddertjenesten og Ældre-, social- og sundhedspolitisk kontaktperson.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »