Årsmøde i Ældre Sagen Skibby

0

SKIBBY: 62 medlemmer var mødt op, da Ældre Sagen holdt årsmøde på Nyvej 7 B.

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Kirsten Nørskov, der kunne berette, at der var godt gang i de fleste aktiviteter, størstedelen med flere deltagere, andre med lidt færre.

Der har været holdt ekstraordinære aktiviteter for midler afsat til aktiviteter for sårbare ældre, med gratis bustur til Gyrstinge Kro med spisning og underholdning samt en gratis biograf forestilling i Skibby Kino.

Arrangementet var fuldtegnet med over 200 deltagere fra hele kommunen.

Sammen med Danske Seniorer, Brugerrådet og biblioteket har der været holdt havehygge; to eftermiddage med musik, underholdning og efterfølgende spisning også med stor tilslutning.

Endvidere har der været Danmark Spiser sammen med underholdning af Fangekoret.

Yngre kræfter ønskes

De ekstraordinære aktiviteter, sammen med de ordinære daglige, gør, at der har været travlt.

Derfor efterlyser man flere og yngre kræfter til at tage over, både til bestående og nye aktiviteter og til bestyrelsesarbejdet.

– Det er nødvendigt for at fremtidssikre, at vores afdeling forbliver lokal.

Vi tror på, at de findes iblandt vores cirka 1.800 medlemmer, fortæller næstformand Frede Vittrup Christensen.

Der lød fra formanden en stor tak til alle de frivillige for en stor arbejdsindsats i 2022.

Konstituering

På valg var Kirsten B. Nørskov, Jørgen Jannerup og Lise Lotte Due, suppleanter Anny Lorentsen og Anne-Grethe Adolfsen. Alle blev genvalgt. Susanne Bettina Jørgensen blev indvalgt som 3. suppleant.

EFter årsmødet var der fællesspisning og dans til musik og underholdning af Peter Sinding.

Bestyrelsen har på et efterfølgende møde konstitueret sig således:

Kirsten Nørskov, formand, Frede Vittrup Christensen, næstformand, PR og pressekontakt, Benny Andersen, kasserer og banko, Inge Askjær, sekretær og vågetjenesten, Gitte Svendsen, besøgsvenner og Danmark spiser sammen, Jørgen Jannerup, IT- Café og Lise Lotte Due, bisiddertjenesten og Ældre-, social- og sundhedspolitisk kontaktperson.

Share.

About Author

Avatar photo