Åbent brev til ministre om brobetaling

0

På vegne af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, SF, Dansk Folkeparti og Venstre i Frederikssund Byråd opfordrer borgmester John Schmidt Andersen (V) i et åbent brev til transportministeren, finansministeren samt Folketingets transport- og finansordførere til at fjerne brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro.

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Her er brevets ordlyd:

Afskaf brugerbetaling på Kronprinsesse Marys bro

Kære Benny Engelbrecht og Nicolai Wammen

– ”Frederikssund Kommune er i rivende udvikling, og mange borgere flytter til kommunen. Vores erhvervsliv er ligeledes i stor vækst, og mange virksomheder planlægger store investeringer i den nærmeste fremtid.

Det er vi selvfølgelig glade for, og ser i den sammenhæng med stor tilfredshed på, at der i regeringens transportudspil indgår en færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen. 

Dette initiativ vil i høj grad bidrage til aflastning af den meget pressede infrastruktur, og til at styrke erhvervslivets fortsatte vækst og udvikling. 

Samtidig vil investeringen understøtte Frederikssund Kommune som bosætningskommune.

Vi vil også gerne udtrykke vores store tilfredshed med den etablerede broforbindelse, Kronprinsesse Marys bro. Vi er dog ærgerlige over, at broen ikke benyttes mere. 

Konkret benyttes den gamle Kronprins Frederiks Bro langt mere end den nye bro.

Eksempelvis var der i 2020 op mod 20.000 biler i døgnet på den gamle bro, hvor der på Kronprinsesse Marys Bro krydsede under 4.000 biler. Tal, der må tilskrives betalingsvilkåret for at benytte broen.

Vi er naturligvis fuldt ud bekendte med de vilkår, vi som byråd accepterede ved beslutningen om etablering af Kronprinsesse Marys Bro i 2012. 

Vi er dog af den opfattelse, at vilkåret har vist sig at have uheldige konsekvenser for benyttelsen af broen.

Sammenholdt med et fortsat stigende trafikpres i både Frederikssund Kommune og i Nordsjælland generelt er vi derfor her næsten 10 år efter af den opfattelse, at det er tid til at fjerne brugerbetalingen. Ingen andre steder i landet er der efterfølgende anvendt roadpricing eller lokal brobetaling.

Vi er samtidig af den opfattelse, at en så stor statslig investering i en bro må gøre det nødvendigt, at den benyttes mere og bedre, så den i langt højere grad kan bidrage til at aflaste trafiknettet i hele Nordsjælland.

Samtidig bør den også indgå som en reel videre forbindelse, når der inden for kort tid etableres den længe ventede motorvej.

På denne baggrund skal der derfor lyde en opfordring til, at brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys bro afvikles hurtigst muligt. Vi imødeser ministrenes snarlige tilbagevenden herpå”.

Deltag i debatten
Share.

About Author