37 mio. er rigtig mange penge

0

Af Jørgen Bech (V)

Der mangler 37 mio. kr. Det meldte borgmester Tina Tving Stauning forleden dag ud i pressen. Endda før byrådet overhovedet var blevet informeret.

Udover at dette er uhørt, så får manglen alvorlige konsekvenser.

Det er nemlig forfærdelig mange penge at mangle så tidligt på året. Det bliver en katastrofe for kernevelfærden, fordi det er driftsbudgettet, der mangler penge.

Det er ikke anlægsudgifter, der kan udskydes. Det er penge, der er hårdt brug for lige nu, til børn, ældre og handicappede.

Derfor lægger borgmesteren op til massive besparelser på skoler og handicapkørsel.

Hun slår miseren hen med ”landstendenser og uforudsete prisstigninger”.

Sandheden ligger snarere i en alt for optimistisk budgetlægning. Der var jo ingen, som sidste år ikke kunne forudse prisstigninger. Allerede i januar meldte skoleforvaltningen at der manglede 10-15 mio. kr. på børneområdet.

Og Tina Tving skriver selv i januar 2023 i meget rosende vendinger om sin budgetlægning:

”.. vores budget for 2023 skulle sikre en fortsat god økonomi i kommunen. Ved hele tiden at bruge dette som pejlemærke, fik vi taget de fornødne politiske diskussioner om prioriteringer på både kort og langt sigt. I et tilbageblik er der ingen tvivl om, at netop denne trædesten var med til at gøre vores budget strategisk levedygtigt”.

Dette selvrosende spin om lederskab af budgetprocessen kan læses på hendes egen hjemmeside: tinatvingstauning.dk/blog

Byrådet er nu via pressen indkaldt til nye budgetforhandlinger for at finde 37 mio. kr. Det vil jeg ikke kalde ”rettidig omhu”, som Tina Tving skriver i avisen.

At der mangler 37 mio. kr. på driftsbudgettet allerede i første kvartal, kan desværre ikke betragtes som et tilfældigt uheld.

Nu er skaden sket. Vi må se om stumperne kan samles.

Jeg synes dog ikke det er den måde en kommune skal drives på.

Share.

About Author

Avatar photo