Vinteren har været hård ved vejene

Vinteren har været hård ved vejene

Af journalist Conny Probst

BILEN: Frederikssund Kommune har udkørt 700 ton salt på kommunale veje, og lageret er blevet fyldt op med yderligere 300 ton.

Så kom tøvejret, og i takt med, at sneen forsvandt, er det blevet tydeligt, at vinteren har været hård ved asfalten.

Flere steder er der opstået slaghuller, som kommunen opfordrer trafikanterne til at være opmærksomme på og køre efter forholdene.

Mødet med sådan et hul kan gå ud over dæk, fælg, hjulophæng eller styretøj og i uheldigste fald resultere i, at man mister herredømmet over bilen og kører galt.

Men hvem skal egentlig betale regningen, hvis ens bil bliver beskadiget på grund af dårlig vedligeholdelse af vejen.

Det har FDM set nærmere på:

Erstatning

Kører man på en generelt godt vedligeholdt vej, hvor man ikke bør have en mistanke om, at der ikke kan køres med den normale, lovlige maksimumhastighed, og kører man i et hul, som man ikke har mulighed for at vige uden om eller ikke burde have forudset var i vejen, kan der være mulighed for at kunne få den givne vejmyndighed (kommune eller stat) til at erstatte skaden på bilen, fortæller FDM.

Det kræver dog, at vejmyndigheden kan siges at have handlet ansvarspådragende i form af at have udvist fejl eller forsømmelse.

For at vejmyndigheden kan siges at have handlet ansvarspådragende og i så fald have et erstatningsansvar, skal vejmyndigheden have begået fejl eller have udvist forsømmelse. Hullet i sig selv er ikke nødvendigvis ansvarspådragende.

Det vil mere mundret sige; selvom der er et hul i asfalten, er det ikke nødvendigvis det samme som, at ejeren af vejen kan drages til ansvar for hullet, og dermed for skader på ens bil forårsaget af hullet.

Man skal desuden kunne dokumentere, at skaden på bilen stammer fra mødet med den dårligt vedligeholdte vej.

Dokumentation

Skaden på bilen skal kunne dokumenteres.

Man skal dels dokumentere, hvilken skade der er sket på bilen og kunne dokumentere, hvor og hvordan skaden er sket.

FDM råder derfor til, at man både fotografere skaden på bilen, hullet i vejen og stedet, hvis det er praktisk muligt. Er der vidner til, så få navn og telefonnummer på vidnet.

Hvis skaden er så omfattende, at man ikke kan køre fra stedet og skal afhentes af vejhjælpen, vil det være en god dokumentation at få vejhjælpsassistentens udsagn på, hvad der er sket med bilen og hvorfor.

Hvem skal der søges erstatning hos

Hvis man vil søge erstatning, skal man rejse erstatningskrav over for ejeren af vejen, dvs. den ansvarlige kommunes tekniske forvaltning eller til Vejdirektoratet.

Er man kaskoforsikret, råder FDM til, at skaden på bilen bliver takseret af ens eget forsikringsselskab, der så skal forsøge at få hos vejmyndigheden til at refundere de udgifter, det har haft til at betale for udbedring af skaden på bilen.

Man skal dog være klar over, at sådan en skade koster en selvrisiko – og måske en præmiestigning, hvis ens forsikringsselskab ikke kan gennemføre erstatningskravet.

Pligter som bilist

Som bilist har du altid pligt til at køre efter forholdene.

Det gælder både i forhold til vejret og vejens beskaffenhed. Er vejen i synligt dårlig stand eller under vejarbejde, er det ens pligt at afpasse hastighed og kørsel efter det.

Kører man ikke efter forholdene, og får man en skade på bilen fra et hul i vejen, kan det blive meget vanskeligt at gennemføre et erstatningskrav.

Det gælder også, hvis der er skiltet med, at vejen har huller, og der måske også er skiltet med en hastighedsnedsættelse af den årsag.

Pligter som vejmyndighed

Vejmyndighedens tilsynspligt med vejene strækker sig til nogle gange om året, afhængig af vejens placering, færdsel mv.

Der er forskel på, om der er tale om en bivej eller en hovedvej/motorvej i forhold til hyppigheden af tilsyn.

Hvis huller i vejene er opstået over kort tid, og hvis kommunen/vejmyndigheden i øvrigt har ført et rimeligt tilsyn og prioriteret vejnettet sagligt, vil der næppe være et erstatningsansvar for vejmyndigheden.

Hvis et hul ikke kan udbedres med det samme, og vejmyndigheden har kendskab til hullet, da vil der være en forpligtelse til – som minimum – at opsætte advarselsskilte eller til at afspærre omkring hullet/et stykke vejbane med flere huller.

Gør kommune eller stat ikke det, er der basis for at hævde, at de forsømmer deres forpligtelser omkring vedligeholdelse og tilsyn med vejene.

Vær opmærksom på, at der ikke gælder samme krav til vedligeholdelse af vejrabatter som veje.

Rabatten er ikke beregnet til færdsel, udover hvis man får motorstop eller lignende nødstilfælde.

Andre artikler fra denne uge