Vinterberedskabet har knoklet i døgndrift

Vinterberedskabet har knoklet i døgndrift
De store mængder sne og lave temperaturer skabte problemer for mange bilister. Foto: Patrick Holbek

Det voldsomme snevejr satte kommunens vinterberedskab på overarbejde. Og borgerne brugte flittigt facebook til at tilbyde hjælp til medborgere og til at orientere sig om vejenes beskaffenhed og bussernes tilgængelighed.

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Kommunens vinterberedskab fik travlt, da sneen begyndte at vælte ned, og folkene kom på overarbejde i forsøget på at holde alle kommunens såkaldte kategori I-veje og cykelstier farbare.

Men arbejdet blev vanskeliggjort af både det konstante kraftige snefald og den kraftige vind, som medførte snefygning.

På kategori II-veje foretages der ikke glatføre-bekæmpelse på køre­baner, med mindre isslag eller særlige forhold gør det påkrævet.

Den aktuelle situation måtte siges at være særlig, og derfor påbegyndte man – inden for normal arbejdstid – tillige arbejdet med at rydde disse veje – når arbejdet med Kategori I-vejene var afsluttet.

På alle vejene, uanset kategori, var der meget fastkørt sne.

Og så satte frosten også ind.

Det besværliggjorde arbejdet med at få ryddet vejene og saltet i bund ned til asfalten.

Sneplov i Jægerspris

Beredskabsstyrelsen udstationerede en en sneplov på brandstationen i Jægerspris.

Den skulle assistere ambulancer og brandkøretøjer og om nødvendigt også yde assistance til kommunens hjemmepleje, som måttet ty til firhjulstrukne biler, for at kunne yde den fornødne pleje hos enkelte borgere.

Hjælpsomhed på sociale medier

Folk brugte facebook til blandt andet at orientere hinanden om, hvilke busser der var aflyst – da rejseplanen tilsyneladende ikke kunne følge med.

Man kom også med meldinger om vejenes beskaffenhed og med gode råd til, hvilke alternative ruter, man kunne tage, hvis vejene var ufarbare på grund af is og sne.

Andre tilbød at tage ekstra passagerer med i bilen eller at handle ind for folk, der havde svært ved at komme ud at handle.

Frem til torsdag eftermiddag frarådede Nordsjællands Politi al unødig udkørsel.

Der er ikke rapporter om alvorlige ulykker, men flere bilister endte i grøften eller kørte fast i sneen.

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »