Vi er meget bekymrede

Vi er meget bekymrede

Af Pernille Andersen, Skibby på vegne af
forældregruppen til den kommende 0. klasse
i Skibby


Uddannelsesudvalget har besluttet, at der kun oprettes en 0. klasse på Fjordlandskolen, afd. Skibby, næste skoleår, trods 32 tilmeldte børn. 

Uddannelsesudvalget vedtog d. 6/2, at klassen kan bestå af 28 elever, og dermed skal 4 elever flytte/tvangsflyttes til afd. Skuldelev eller Dalby.

Vi har som forældregruppe fremsendt en bekymringsskrivelse til byråd og uddannelsesudvalg, men vi synes også, at et læserbrev var på sin plads. 

Beslutningen har konsekvenser for børn/familier, lærere og skole, men også for vores lokalsamfund i Skibby og for vores evne til at tiltrække nye familier til byen.

Beslutningen om én stor klasse betyder, at flere børn skal tvangsflyttes, da det ikke ser ud til, at det kan ske ad frivillig vej. Men det betyder samtidig, at der er lukket for nytilkomnes ønske om skoleindmelding på afd. Skibby.

Vi er som forældregruppe meget betænkelige for en så stor klasse, hvor der aktuelt af skolebestyrelsen er givet dispensation til et elevtal på 29. Her tænker vi på stressede børn og voksne, børn i mistrivsel og børn, der bliver taget ud af skolen og evt. forældre, der flytter væk fra kommunen. 

Vi er bekymrede for så stor en klasses mulighed for at opnå faglighed og stabilitet/ro på den lange bane. Og endelig tænker vi også på de ansatte på skolens arbejdsmiljø.

Vi er meget kede af, at flere børn skal tvinges til at gå i skole i en anden by. Vi er ikke i tvivl om, at skoletilbuddene på Skuldelev og Dalby skoler er lige så kvalificerede som på afd. Skibby. Men vi ønsker som forældre, at vores børn går i skole i det nærmiljø, de bor i. 

Vi ønsker for dem, at de på sigt kan gå eller cykle i skole selv, ligesom de selv vil kunne gå/køre til legeaftaler og fritidsaktiviteter. Hvis de går i skole 6 km væk, så er der helt anderledes udfordringer i forhold til at få faste aftaler til at gå op, ligesom børnene som udgangspunkt ikke vil bo i nærheden af deres skolekammerater. Det er en væsentlig forringelse af deres muligheder for at indgå som en naturlig del af det sociale liv omkring deres skolegang i Skibby.

Hvis vi kigger på klassestørrelserne på de to andre afdelinger, så ligger den næste skoleår på 17 og 18 elever i kommende 0. klasse i Skuldelev og Dalby. Hvis man delte den store gruppe børn i Skibby, ville man ende med to klasser med 16-17 elever – altså klasser på niveau med de to mindre afdelinger. 

Vi ser en tendens til, at de mindre klasser bliver accepteret på de mindre skoler, og at den ”store” skole så skal bære klassen med mange elever uden ekstra ressourcer tildelt.

Vi håber, Uddannelsesudvalget vil revurdere beslutning, så vi kan få to 0. klasser næste skoleår.

Andre artikler fra denne uge